Medical Information - Index CH

(((4-chloromethyl)benzoyl)amino)-tetramethylrhodamine, ((7-chloro-3-(2-fluorophenyl)-1,2-benzisoxazol-6-yl)oxy)acetic acid, ((chlorodiammineplatinum(II))(diammineplatinum(II)(mu-4,4'-dipyrazolylmethane))), (1,2)-1-(3'-chloro-4' -methoxyphenyl)-1,2-propanediol, (1-(5-chloro-4-oxo-4H-3,1-benzoxazin-2-yl)-2-methylpropyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, (1-chloroethenyl)oxirane, (2-chloroethyl)phosphonic acid, (3,5)-7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,2,3,5-tetrahydro-4,1-benzoxazepine-3-acetic acid, (3-(chloromethylene)-2,3-dihydro-1-benzoxepin-7-yl)methanol, (3-chloro-4-cyclohexylphenyl)propionic acid, (4-(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino-1-(4-hydroxy)piperidino)-6-phthalazinecarbonitrile, (4-chloro-2-methylphenoxy)acetic acid isooctyl ester, (4-chloro-3-((3R)-(+)-5-chloro-1-(2,4-dimethoxybenzyl)-3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl))-N-ethyl-N-(3-pyridylmethyl)-benzamide, hydrochloride, (4-chlorophenyl)phenyl-5-pyrimidinemethanol, (5-chloro-6-(2-chlorobenzoyl)-2-benzoxazolinone-3-yl)acetic acid, (5-chloro-6-(2-fluorobenzoyl)-2-benzoxazolinone-3-yl)acetic acid, (6-chloro-2-(4-chlorobenzoyl)-1H-indol-3-yl)acetic acid, (chloro)hydroquinone 1, 2-dioxygenase, (chloromethyldimethylsilyl)-2-propenyl acetate, 1,3-chlorbromopropane, 1-((2-(2-chloroethoxy)ethoxy)methyl)-5-fluorouracil, 1-((2-chloroethoxy)methyl)-5-fluorouracil, 1-((3-(3-chloro-2-hydroxyproxy)-1-methoxy)propyl)-5-fluorouracil, 1-((3-chloro-4-fluorophenyl)-carbonyl)-4-fluoro-4-((((6-(furan-2-yl)pyridin-2-yl)methyl)amino)methyl)piperidine, 1-((3-chloro-4-fluorophenyl)carbonyl)-4-fluoro-4-((((6-(dimethylamino)pyridin-2-yl)methyl)amino)methyl)piperidine, 1-((4-chlorophenyl)methyl)-3-benzyl-2,1,3-benzothiadiazin-4-one 2,2-dioxide, 1-((5-(2-(5-chloro-o-anisamido)ethyl)-beta-methoxyethoxyphenyl)sulfonyl)-3-methylthiourea, sodium salt, 1-((5-chloro-1H-indol-2-yl)carbonyl)-4-methylpiperazine, 1-((5-chloro-2-benzofuranyl)(2-chlorophenyl)methyl)-1H-imidazole, 1-((6-chlorohexyloxy)methyl)-5-fluorouracil, 1-((6-chloropyridin-3-yl)methyl)-4-methyl-3-oxopiperazin-2-ylidenecyanamide, 1-(1-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazol-4-ylmethyl)-4-phenylhexahydropyrazine, 1-(1-(4-chlorophenyl)-1H-4-pyrazolylmethyl)-4-phenylhexahydropyrazine, 1-(1-(6-chloro-3-pyridyl)ethyl)-2-nitroiminoimidazolidine, 1-(1-chlorovinyl)-2,7-dimethoxynaphthalene, 1-(2-(4-chlorophenyl)cyclopropylmethoxy)-3,4-dihydroxy-5-(3-imidazo(4,5-b)pyridin-1-yl-3-phenylacryloyloxy)cyclohexanecarboxylic acid, 1-(2-chloro-2-deoxy-D-arabinofuranosyl)cytosine, 1-(2-chloro-4-hydroxyphenyl)-tert-butylaminoethanol, 1-(2-chloro-6-fluorophenyl)-1H,3H-oxazolo(3,4-a)benzimidazole, 1-(2-chloroethyl)-1-nitroso-3-(3-pyridylmethyl-1-oxy)urea, 1-(2-chloroethyl)-1-nitroso-3-(4-thiomorpholino)urea, 1-(2-chloroethyl)-1-nitroso-3-(methylene-2-pyridinyl)urea, 1-(2-chloroethyl)-1-nitrosocarbamoylalanine estradiol-17-ester, 1-(2-chloroethyl)-1-nitrosourea, 1-(2-chloroethyl)-3-(1-oxyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)-1-nitrosourea, 1-(2-chloroethyl)-3-(2-(dimethylaminosulfonyl)ethyl)-1-nitrosourea, 1-(2-chloroethyl)-3-(2-furylmethyl)urea, 1-(2-chloroethyl)-3-(2-pyrazinylmethyl)urea, 1-(2-chloroethyl)-3-benzyl-3-(methylcarbamoyl)triazene, 1-(2-chloroimidazo(1,2-a)pyridin-3-ylsulfonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea, 1-(2-chlorophenyl)-1-(4-iodophenyl)-2,2-dichloroethane, 1-(2-chlorophenyl)-N-(1-methylpropyl)-N-(4-butyl-(N,N-dimethylamino)-3-isoquinolinecarboxamide)methyl iodide, 1-(3'-chloro-3'-deoxyarabinofuranosyl)uracil, 1-(3-(4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl)propyl)-3,4-dihydro-5-methoxy-2(1H)-quinolinone, 1-(3-(4-(6-Chloro-2,3-dihydro-3-methyl-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl)propyl)-4,5,6,7-tetrahydro-5-(methylsulfonyl)-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazolo(4,3-c)pyridine, 1-(3-(4-chlorobenzoyl)propyl)-4-hydroxy-4-(4-chlorophenyl)piperidine, 1-(3-(4-chlorophenyl)propyl)piperazine, 1-(3-chloro-2,6-dihydroxy-4-methoxyphenyl)-1-hexanone, 1-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-5-methoxy-3-(N-methylcarbamoyl)pyrazole, 1-(3-chloromethylene-2,3-dihydro-1-benzoxepin-7-yl)ethanone, 1-(3-chlorophenyl)-1-methyl-2-phenyl-2-(2-pyridine)ethanol, 1-(3-chlorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-1-methyl-2- (2-pyridine)ethanol, 1-(3-chlorophenyl)-4-(1-(4-cyanobenzyl)imidazolylmethyl)-2-piperazinone, 1-(3-chlorophenyl)-5-methoxy-3-(N-methylcarbamoyl)pyrazole, 1-(3-chlorophenyl)biguanide, 1-(3-chlorophenyl)piperazine, 1-(4-(2-chloroethyl)phenyl)-2-chloroethanol, 1-(4-(5-(3-(4-chlorophenyl)propoxy)-1-methylindol-3-yl)-1-hydroxy-2-butyl)imidazole-4-carboxamide, 1-(4-chlorobenzoyl)-1,2-dihydro-2-quinolinecarbonitrile, 1-(4-chlorobenzoyl)-3-(2-(1H-imidazol-1-yl)-2-oxoethyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole, 1-(4-chlorobenzoyl)-5-dimethylamino-2-methylindole acetic acid, 1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-1H-indole-3-acetic acid 3-(nitrooxymethyl)phenyl ester, 1-(4-chlorobenzoyl)piperazine-2,3-dicarboxylic acid, 1-(4-chlorobenzylidine)-5-methoxy-2-methyl-3-indeneacetic acid, 1-(4-chlorocinnamyl)-3,4-bis(4-methoxyphenyl)-1H-pyridazin-6-one, 1-(4-chloromethyl-2, 5-dimethoxyphenyl)-2-propanamine, 1-(4-chlorophenyl)-1-phenyl-2-propynylcarbamate, 1-(4-chlorophenyl)-1-propanol, 1-(4-chlorophenyl)-2,2-dimethyl-1,3-propanediol-3-carbamate, 1-(4-chlorophenyl)-2-aminobutane, 1-(4-chlorophenyl)-3,3-dimethyltriazene, 1-(4-chlorophenyl)-3-(2,6-dichlorobenzoyl)urea, 1-(4-chlorophenyl)-3-(4-(2-methoxyethyl) piperazin-1-yl)methyl-2-pyrrolidinone tartrate, 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-5-diethylamino-1-penten-3-one, 1-(4-chlorophenyl)piperazine, 1-(4-chlorophenyl)tetrazole-2-thione, 1-(4-chlorophenylazo)piperidine, 1-(4-chlorophenylsulfonyl)-2-imidazolidinone, 1-(4-chlorophenylthiomethyl)-N-methylethylamine fumarate, 1-(5-(4-chlorobenzoyl)-1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)-2-(diethylamino)ethanone, 1-(5-chloro-1-((2,4-dimethoxyphenyl)sulfonyl)-3-(2-methoxyphenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide, 1-(5-chloroindol-3-yl)-3-hydroxy-3-(2H-tetrazol-5-yl)propenone, 1-(5-chlorothien-2-yl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanone 2,6-dichlorophenylhydrazone, 1-(6-(2-chloro-4-methoxyphenoxy)hexyl)imidazole hydrochloride, 1-(6-(3-chlorophenylamino)-9-isopropyl-9H-purin-2-yl)-3-methylpent-1-yn-3-ol, 1-(6-(4-chlorobenzylamino)-9-isopropyl-9H-purin-2-yl)-3-methylpent-1-yn-3-ol, 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-4,4-dimethyl-2-nitromethyleneimidazolidine, 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-5,5-dimethyl-2-nitromethyleneimidazolidine, 1-(chloromethyl)silatrane, 1-chloro-1,1-difluoroethane, 1-chloro-1,2,2-trifluorocyclobutane, 1-chloro-1,2-dibromoethane, 1-chloro-1,2-epoxypropane, 1-chloro-1,3-butadiene, 1-chloro-1-nitroethane, 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl radical, 1-chloro-2,2-dimethylaziridine, 1-chloro-2,4-dinitrobenzene-glutathione conjugate, 1-chloro-2,6,10-trimethylundecan-1-carboxylic acid, 1-chloro-2-hydroxy-3-butene, 1-chloro-2-ketohexanol-6-phosphate, 1-chloro-2-methylpropene, 1-chloro-2-propanol, 1-chloro-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol, 1-chloro-3-(2-propynyloxy)-2-propanol, 1-chloro-3-ethynyl-2,4-dimethoxybenzene, 1-chloro-4-((3-chloro-4-methoxybenzyl)amino)-6-phthalazinecarbonitrile, 1-chloro-4-((3-chloro-4-methoxybenzyl-)amino)-6-nitrophthalazine, 1-chloro-4-(2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethenyl)-3-(methylsulfonyl)benzene, 1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-chloro-4-isothiocyanatobenzene, 1-chloro-9,10-epoxy-4,6-heptadecadiyne-2,3-diol, 1-chloro-benzotriazole, 1-chloroamitriptyline, 1-chlorocyclohexene oxide, 1-chlorodecane, 1-chloroestradiol, 1-chlorohexadecane, 1-chlorohexane, 1-chloromethylnaphthalene, 1-chloromethylpyrene, 1-chloronaphthalene, 1-chloronitrobenzene, 1-chloropyrene, 1-chlorosucrose, 10-(4'-chlorophenyl)-3-methylflavin, 10-(4-chlorobutyl)-1,3,4-trifluoro-2-nitrophenothiazine, 10-(4-chlorobutyl)-3-nitrophenothiazine, 10-chloro-1,4,6,9-tetrahydro-4,6-dioxopyrido(3,2-g)quinoline-2,8-dicarboxylic acid, 10-chloro-1-heptadecene-4,6-diyne-3,8,9-triol, 10-chloro-2-methoxy-5-methyl-7H-pyrrolo(3,2,1-d,e)phenanthrid-7-one-4-acetic acid, 10-chloro-5-(2-dimethylaminoethyl)-7H-indolo(2,3-c)quinoline-6(5H)-one, 10-chloroestradien-3-one, 11-chloromethylbenzo(a)pyrene, 12-chloro-14,14-diphenyl-2,6,11,13,15,16-hexaaza-1,12-diphosphatricyclo(10.3.1.0(1,6))hexadeca-12,14-diene,, 12-chloro-2,3-dihydroillicinone E, 12-chloroillicinone E, 12-chloromethylbenzo(a)pyrene, 12-chloroscoulerine, 13-((3-chloropropyl)thio)-5-hydroxy-6-deoxytetracycline, 14-chloroacetylnaltrexone, 14-chlorocarubicin, 14-chlorodaunorubicin, 16-(3-chlorophenoxy)-17,18,19,20-tetranorprostaglandin F2 alpha, 16-(3-chlorophenoxy)-9,11a,15-trihydroxy-17,18,19,20-tetranor-11a-homo-5,13-prostadienoic acid, 16-(4-(3-chloropropoxy)-3-methoxybenzylidene)-17-oxoandrost-5-en-3 beta-ol, 17-(5-chlorovaleroyloxy)-16-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 2'-chloro-1-hydroxy-2-naphthanilide-4'-isothiocyanate, 2'-chloro-2',3'-dideoxyuridinene, 2'-chloro-2'-cyanoethyl-1-thio-beta-D-galactopyranoside, 2'-chloro-2'-deoxyadenosine, 2'-chloro-2'-deoxyuridine 5'-diphosphate, 2'-chloro-2'-deoxyuridine 5'-phosphate, 2'-chloro-2'-deoxyuridine 5'-triphosphate, 2'-chloro-2'-deoxyuridine, 2'-chloro-2,4-dinitro-5'-6-di(trifluoromethyl)diphenylamine, 2'-chlorodibenzo-(e.h)-bicyclo(2.2.2)octane-2,3-dicarboximide, 2'-chloroetoposide, 2'-chloroflavone, 2'-chlorophenethylamine, 2'-chlorothymidine, 2,2-(2-chlorophenyl-4'-chlorophenyl)-1,1-dichloroethene, 2,2-(2-chlorophenyl-4'-chlorophenyl)acetic acid, 2,3-secocholestan-2,3-dioic acid, 2,3-secocholestane-2,3-diol, 2-((((2-chloroethyl)-nitrosoamino)carbonyl)amino)-1,3-cyclohexanediol, 2-((((2-chloroethyl)nitrosoamino)carbonyl)amino)propanamide, 2-((1-(2-chloro-5-methylphenoxy)-3-tert-butylamino-2-propoxy)succinyl)-1,3-dipalmitoylglyceroyl, 2-((2-chloroethyl)methylamino)ethyl-4-ethoxybenzoate, 2-((2-chlorophenyl)thio)-5,7-dihydroxy-8-(3-hydroxy-1-methyl-4-piperidinyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 2-((3-chloroethyl)-3-nitrosoureido)glucopyranose, 2-((5-chloro-2-methoxyphenyl)azo)-1H-imidazole, 2-((5-chloro-2-pyridinyl)amino)-1,1-dimethyl-ethylamine, 2-(-4-(4-chloro-benzyl)-piperazin-1-yl)-1-(2,3-dihydro-indol-1-yl)-ethanone, 2-(-4-(4-chloro-benzyl)-piperazin-1-yl)-1-(2-methy-2,3-dihydro-indol-1-yl)-ethanone, 2-(1-chloropropenyl)-4,5-dihydroxycyclopent-2-enone, 2-(2'-chloro-3'-amino-5'-pyridinyl)-7-azabicyclo(2.2.1)heptane, 2-(2-(3-(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ureido)-4-(trifluoromethyl)phenoxy)-4,5-dichlorobenzenesulfonic acid, 2-(2-(4'-chlorobiphenylthio))-5-(2-(4-oxo-4H-benzo(d)(1,2,3)triazin-3-ylmethyl))cyclopentanecarboxylic acid, 2-(2-(4-chlorophenyl)ethoxy)adenosine, 2-(2-chloro-4-(2-((2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)amino)ethyl)phenoxy)acetic acid, 2-(2-chloro-4-iodophenylamino)-5-methylpyrroline, 2-(2-chloro-4-iodophenylamino)-N-cyclopropylmethoxy-3,4-difluoro-5-bromobenzamide, 2-(2-chloro-4-iodophenylamino)-N-cyclopropylmethoxy-3,4-difluorobenzamide, 2-(2-chloro-5-nitrophenyl)imidazo(4,5-f)(1,10)phenanthroline, 2-(2-chloro-5-nitrostyryl)-1-(1-propenyl)benzimidazole, 2-(2-chloro-5-pyridinyl)-8-azabicyclo(3.2.1)octane, 2-(2-chloroacetamidothiazol-4-yl)-(Z)-2-methoxyiminoacetic acid, 2-(2-chlorobenzoyl)-4-chloro-N-methyl-N'-glycylglycinanilide, 2-(2-chlorophenoxy)-5,7-dihydroxy-8-(3-hydroxy-1-methyl-4-piperidinyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(2-chlorophenyl)-2,2-diphenyl acetonitrile, 2-(2-chlorophenyl)-5,7-dihydroxy-8-(2,3,6-trihydro-1-methylpyridin-4-yl)benzopyran-4-one, 2-(3-(2'-chlorophenoxy)phenyl)propionic acid, 2-(3-(2-chloroethyl) ureido)-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-(3-(4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl-)propyl)-5-ethyl-1,2,4,5-tetrahydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H,5H-triazol-3,5-dione, 2-(3-(4-(4-chlorophenyl)-1-piperazinyl) propyl)-4(3H)-quinazolinone, 2-(3-chlorobenzyloxy)phenacyl alcohol, 2-(3-chlorophenyl)-4-trifluoromethyl-1-(4-methylsulfonylphenyl)imidazole, 2-(3-chlorophenyl)histamine, 2-(3-chloropropionylamino)-1,3,4-thiadiazole-5-sulfonamide, 2-(3-chloropropyl)-2,5,7,8-tetramethyl-6-chromanol, 2-(4'-chlorophenyl)-3-methylbutyronitrile, 2-(4'-chlorophenyl)benzothiazole, 2-(4-(3-chloropropyl)piperazinyl)quinoline, 2-(4-(4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl)butyl)hexahydro-1H-isoindol-1,3(2H)-dione, 2-(4-(4-chloro-1,2-diphenyl-but-1-enyl)phenoxy)ethanol, 2-(4-(4-chlorophenyl)-3-(2-methoxyethoxy)-2-naphthalenyl)-4,5-dihydro-1-H-imidazole monohydrochloride, 2-(4-(4-chlorophenyl)oxy)-2-phenylacetic acid, 2-(4-(4-chlorophenyl)piperazin-1-ylmethyl)pyrazolo(1,5-a)-pyridine, 2-(4-chloro-3-hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(4-chloro-6-fluoro-1-indanylidene)-N-methylacetamide, 2-(4-chlorobutyl)cyclohexanecarbonitrile, 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanamide, 2-(4-chlorophenoxy)butyric acid, 2-(4-chlorophenoxy)propionic acid, 2-(4-chlorophenyl)-1,2-benzisoselenazol-3(2H)-one, 2-(4-chlorophenyl)-1,3-dicyano-6,7-dihydro-4-imino-9,10-dimethoxybenzo(a)quinolizine, 2-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrazolo(4,3-c)quinoline-3(3H)-one, 2-(4-chlorophenyl)-3H-imidazo(4,5-b)pyridine-3-acetamide, 2-(4-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-2-imidazoline hydrochloride, 2-(4-chlorophenyl)-4-aminobutyric acid, 2-(4-chlorophenyl)-4-thiazoleacetic acid ethyl ester, 2-(4-chlorophenyl)-5-methyl-2,5-dihydropyridazino(4,3-b)indol-3(3H)-one, 2-(4-chlorophenyl)-6-methyl-1,2,4-triazolo(1,5-a)-1,3,5-triazine-7(6H)-thione, 2-(4-chlorophenyl)-6-methyl-8-trifluoromethylimidazo(1,2-a)(1,8)naphthyridine, 2-(4-chlorophenyl)amino-2-(4-pyridyl)ethane, 2-(4-chlorophenyl)cyclopropylamine, 2-(4-chlorophenyl)thiazolidine, 2-(4-chlorophenylsulfonamido)-6-propyl-7-((pyridin-3-yl)methyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-5-propanoic acid, 2-(4-chlorophenylthio)triethylamine, 2-(5'-chloro-2'-hydroxyphenyl)-4-(3H)-quinazolinone, 2-(5'-chloro-2'-phosphoryloxyphenyl)-6-chloro-4-(3H)-quinazolinone, 2-(5-chloro-2-phenoxyanilino)-2-imidazoline, 2-(6-(4-chlorophenoxy)hexyl)oxirane-2-carboxylic acid, 2-(8-((6-chlorobenzo(1,3)dioxol-5-yl)methyl)-4-oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro(4.5)dec-3-yl)-N-methylacetamide, 2-(chloroethoxy)-p-N-dimethylaminophenylphosphinylacetic acid hydrazide, 2-chloranil, 2-chloro-(6-(4-N,N-diethylaminophenyl)-1,4,5-triazin-4-yl)calmodulin, 2-chloro-1,1-difluoroethane, 2-chloro-1,1-difluoroethylene, 2-chloro-1,3-diphenyl-2-propen-1-one, 2-chloro-1,4-benzoquinone, 2-chloro-1,4-dimethoxybenzene, 2-chloro-1,4-hydroxyquinone, 2-chloro-1,4-naphthoquinone, 2-chloro-1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthraquinone, 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-imidazol-1-yl)-2-phenylpropan-1-one, 2-chloro-1-epicalcitriol, 2-chloro-1-methylpyridinium, 2-chloro-1-propanol, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo(b,e)(1,4)diazepine, 2-chloro-12-(2-piperidinoethyl)dibenzo(d,g)-1,3,6-dioxazocine, 2-chloro-2',3'-didehydro-2',3'-dideoxyadenosine, 2-chloro-2',3'-dideoxyadenosine, 2-chloro-2'-deoxy-3,7-dideazaadenosine, 2-chloro-2'-deoxyadenosine triphosphate, 2-chloro-2-cyano-delta(5)-7-syn-methoxymethylbicyclo(2,2,1)heptene, 2-chloro-2-deoxy-1-O-hexadecylglycero-3-phosphocholine, 2-chloro-2-deoxyglucose, 2-chloro-2-fluoro-N-(2-(4-nitrophenyl)ethyl)acetamide, 2-chloro-2-hydroxyiminoacetic acid ethyl ester, 2-chloro-2-phenethylamine, 2-chloro-2-phenylethyl allophanate, 2-chloro-3'-deoxyadenosine, 2-chloro-3,11-tridecadiene-5,7,9-triyn-1-ol, 2-chloro-3,3-dimethylacrolein, 2-chloro-3,4-epoxy-1-butene, 2-chloro-3-((4-ethyl-phenyl)-amino)-1,4-naphthalendione, 2-chloro-3-(2'-bromo-4'-fluorophenyl)amino-8-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-chloro-3-(3-quinuclidylimino)-1-methylindole, 2-chloro-3-(4-cyanophenyl)-5-((3-pyrrolidinyl)oxy)pyridine, 2-chloro-3-(4-hydroxyphenyl)-1-propene, 2-chloro-3-(5-imidazolyl)methylpropionate, 2-chloro-3-(5-imidazolyl)propanol, 2-chloro-3-(bromomethyl)oxirane, 2-chloro-3-(chloromethyl)oxirane, 2-chloro-3-(dichloromethyl)-4-oxobutenoic acid, 2-chloro-3-amino-1,4-naphthoquinone, 2-chloro-3-hydroxybibenzyl, 2-chloro-3-isopropylphenyl-N-methylcarbamate, 2-chloro-3-methoxycarbonylpropionamido-1,4-naphthoquinone, 2-chloro-3-pyridine-3-yl-5,6,7,8-tetrahydroindolizine-1-carboxamide, 2-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-4,5-dihydroimidazole, 2-chloro-4,6-diamino-s-triazine, 2-chloro-4-(3-(6,7-dimethoxy-2-methyl-1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2-isoquinolinio)propyl)-1-(3-(2-methyl-6,7-dimethoxy-1-((3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl)-1,2,3,4-teterahydro-2-isoquinolinio)propyl)-2-butenedioate, 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-N-(3',5'-bis(trifluoromethyl)pheyl)-carboxamide, 2-chloro-4-acetotoluidine, 2-chloro-4-amino-1,3,5-triazine-6(5H)-one, 2-chloro-4-amino-6-hydroxy-s-triazine, 2-chloro-4-aminobenzoic acid, 2-chloro-4-anisidine, 2-chloro-4-hydroxy-5-(6-methoxycarbonyl-2-hexyenylidene)-4-n-octyl-2-cyclopentanone, 2-chloro-4-methylthiobutanoic acid, 2-chloro-4-nitroaniline, 2-chloro-4-nitroanisole, 2-chloro-4-nitrophenyl 4(4)-galactopyranosylmaltotetraoside, 2-chloro-4-nitrophenyl 6(5)-azido-6(5)-deoxymaltopentaoside, 2-chloro-4-nitrophenyl acetate, 2-chloro-4-nitrophenyl alpha-L-fucopyranoside, 2-chloro-4-nitrophenyl maltoheptaoside, 2-chloro-4-nitrophenyl phospahte, 2-chloro-4-nitrophenyl-4-O-galactopyranosylmaltoside, 2-chloro-4-nitrophenyl-N-acetylglucosaminide, 2-chloro-4-nitrophenyl-maltopentaoside, 2-chloro-4-nitrophenylmaltoside, 2-chloro-4-nitrophenylmaltotrioside, 2-chloro-4-phenylenediamine, 2-chloro-4-phenylphenol, 2-chloro-4-sulfonamidophenoxyacetic acid, 2-chloro-4-trifluoromethylaniline, 2-chloro-5,11-dihydro-11--ethyl-5-methyl-8-phenylethyl-6H-dipyrido(3,2-b-2',3'-e)(1,4)diazepin-6-one, 2-chloro-5,11-dihydro-11-ethyl-5-methyl-8-(2-(pyridin-4-yl)ethyl)-6H-dipyrido(3,2-b-2',3'-e)(1,4)diazepin-6-one, 2-chloro-5,8-dihydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)-1,4-naphthoquinone, 2-chloro-5-((1-methyl-2-pyrrolidinyl)methoxy)-3-(2-(4-pyridinyl)ethyl)pyridine, 2-chloro-5-hydroxyphenylglycine, 2-chloro-5-methoxy-4-(5-(2-piperidylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline, 2-chloro-5-nitrobenzanilide, 2-chloro-5-oxo-3-hexene diacyl chloride, 2-chloro-6(dichloromethyl)pyridine, 2-chloro-6,7-dimethoxy-3-quinolinecarboxaldehyde, 2-chloro-6-fluorophenol, 2-chloro-6-methoxy-2-((adenyl-9)-11)-4,8-diazadecylamino-9-acridine, 2-chloro-6-methyl-benzylphenol, 2-chloro-6-phenylhexanoate, 2-chloro-6-phenylphenoxyethylamine, 2-chloro-7,8-dihydro-7,8-dihydroxyquinoline, 2-chloro-9-(2-deoxy-2,2-difluororibofuranosyl)adenine, 2-chloro-9-(2-deoxy-2-fluoroarabinofuranosyl)adenine, 2-chloro-9-(2-deoxy-2-fluororibofuranosyl)adenine, 2-chloro-9-(4-thioarabinofuranosyl)adenine, 2-chloro-ADP, 2-chloro-AMP, 2-chloro-AOPOPCP, 2-chloro-ATP, 2-chloro-N(6)-(3-iodobenzyl)-5'-N-methylcarboxamidoadenosine, 2-chloro-N(6)-(3-iodobenzyl)adenosine-5'-N-methyluronamide, 2-chloro-N(6)cyclopentyladenosine, 2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide, 2-chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-methyl-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide, 2-chloro-N-hydroxy-N-methylacetamide, 2-chloro-N6-methyl-(N)-methanocarba-2'-deoxyadenosine-3',5'-bisphosphate, 2-chloroacetal, 2-chloroacetaldehyde dehydrogenase, 2-chloroacetamido-8-methoxytetralin, 2-chloroacetanilide, 2-chloroacetyl-2-demethylthiocolchicine, 2-chloroacrolein, 2-chloroacrylonitrile, 2-chloroadenine, 2-chloroallyl alcohol, 2-chloroamphetamine, 2-chloroaniline, 2-chlorobenzaldehyde, 2-chlorobenzamide, 2-chlorobenzenesulfonamide, 2-chlorobenzenesulfonyl chloride, 2-chlorobenzoate 1,2-dioxygenase, 2-chlorobenzoic acid, 2-chlorobenzoyl chloride azine, 2-chlorobenzoyl chloride, 2-chlorobenzoyl-bovine gamma globulin, 2-chlorobenzyl chloride, 2-chlorobenzylamiloride, 2-chlorobenzylideneamino-3,3-dimethylguanidine, 2-chlorobenzylmercapturic acid, 2-chlorobenzylsulfonamide, 2-chlorobiphenyl, 2-chlorocinnamic acid, 2-chlorocrotonaldehyde, 2-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexylthiophthalimide, 2-chlorodiazepam, 2-chlorodibenzo-4-dioxin, 2-chlorodibenzofuran, 2-chlorododec-2,11-dien-1-ol, 2-chlorododec-2-en-1-ol, 2-chlorodopamine, 2-chloroestradiol, 2-chloroethyl butyl sulfide, 2-chloroethyl ethyl sulfide, 2-chloroethyl isocyanate, 2-chloroethyl linoleate, 2-chloroethyl methanesulfonate, 2-chloroethyl methyl sulfide, 2-chloroethyl palmitate, 2-chloroethyl stearate, 2-chloroethyl-3-chloropropylsulfide, 2-chloroethylamine, 2-chloroethylnitrosocarbamoylalanine 17-dihydrotestosterone ester, 2-chlorofumaric acid, 2-chlorohexadecanal, 2-chlorohistidine, 2-chlorohypoxanthine, 2-chloroinosine monophosphate, 2-chloroisocaproic acid, 2-chloromaleic acid, 2-chloromaleylacetate, 2-chloromelatonin, 2-chloromercuri-4,6-dinitrophenol, 2-chloromercuri-4-nitrophenol, 2-chloromethyl-1,2,4-triazolo(5,1-b)(1,3)-benzothiazin-9-one, 2-chloromethyl-1,4-naphthoquinone, 2-chloromethyl-2H,3H-benzimidazo(1,2-b)oxazole, 2-chloromethyl-4-nitrophenyl(N-carbobenzoxy)glycinate, 2-chloromethyl-4-phenyl-6-chloroquinazoline-3-oxide, 2-chloromethyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo(b)thieno(2,3-d)pyrimidin-4(3H)-one, 2-chloromethyl-5-hydroxy-4-pyranone, 2-chloromethyl-6-carbamoylmethylpenam-1,1-dioxide-3-carboxylic acid, 2-chloromethylbenzofuran, 2-chloromethylpyridine, 2-chloromuconic acid, 2-chloromuconolactone, 2-chloronaphthalene, 2-chloronicotinamide, 2-chloronitrobenzene, 2-chloronorepinephrine, 2-chlorooctanoyl-coenzyme A, 2-chlorophenol, 2-chlorophenyl methyl sulfide, 2-chlorophenyl phosphoro-4-anisidochloridate, 2-chlorophenylhydroxylamine, 2-chlorophenylurea, 2-chloropropionamide, 2-chloropropionic acid, 2-chloroprotoanemonin, 2-chloropyridine, 2-chloroquinoline, 2-chlorosyringaldehyde, 2-chlorothioxanthen-9-one, 2-chlorotoluene, 2-chlorotrityl chloride, 2-chlorovinylarsine oxide, 2-chlorovinylarsonous acid, 21-chloro-21-iodovinylestradiol, 21-chloro-3-hydroxy-2-(4-morpholinyl)pregnan-20-one, 21-chloro-6-dehydrodanazol, 21-chlorodanazol, 21-chloropregnenolone, 21-chloroprogesterone, 25-((7-chloro-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole)methylamino)-27-norcholesterol, 2C helicase, 3' (3-(2-chloroethyl)-3-nitrosoureido)-2',3'-dideoxyuridine, 3'-(1-chloroethyl)-2,3-dihydro-1H-imidazo(2,1-i)purine-4-ium-7-yl-3'-deoxy-1',5',6'-tri-O-(methylsulfonyl)-muco-inositol chloride, 3'-(3-(2-chloroethyl)-3-nitrosourea)-3'-deoxythymidine, 3'-(3-(2-chloroethyl)-3-nitrosoureido)-2',3'-dideoxy-5-fluorouridine, 3'-chloro-3'-deoxykanamycin A, 3'-chloro-3'-deoxyuridine, 3'-chloro-3-(diphenylmethoxy)tropane, 3'-chloro-4-stilbazole, 3'-chloro-5,7-dihydroxyisoflavone, 3'-chlorobenztropine, 3'-chloromethotrexate, 3,4-(dichloro)-5-hydroxy-2(5H)-furanone, 3-((2-((4-chlorophenoxy)methyl)morpholin-4-yl)methyl)pyrrolo(2,3-b)pyridine, 3-((3-(4-chloro-3-ethylphenoxy)phenyl)(3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzyl)amino)-1,1,1-trifluoropropan-2-ol, 3-((3-cholamidopropyl)dimethylammonium)-1-propanesulfonate, 3-((4-(4-chlorophenyl)piperazin-1-yl)methyl)-1H-pyrrolo(2,3-b)pyridine, 3-((4-chloroanilino)sulfonyl)thiophene-2-carboxylic acid, 3-((5-chlorobenzothiazol-2-yl)methyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxopyrimidine-1-acetic acid, 3-(2-(2-chloro-5-fluorosulfonylphenylureido)phenoxybutoxy)benzamidine, 3-(2-(4-(3-chloro-2-methylphenyl)1-piperazinyl)ethyl)5,6-dimethoxy-1-(4-imidazolylmethyl)-1H-indazol dihydrochloride 3.5 hydrate, 3-(2-(4-chlorophenylsulfanyl)phenyl)-N-(4-dimethylaminobutyl)acrylamide, 3-(2-chloro-5-methoxy-6-methyl-3-indolylmethylene)-1,3-dihydroindol-2-one, 3-(2-chlorobenzylamino)-2-benzhydrylquinuclidine, 3-(2-chloroethoxy)-1,2-dichloropropene, 3-(2-chloroethyl)-3,4-dihydro-4-oxopyrazolo(5,1-d)-1,2,3,5-tetrazine-8-carboxamide, 3-(2-chloroethyl)-4-oxo-3H-imidazo(5,1-d)-1,2,3,5-tetrazine-8-carboxylic acid, 3-(2-chlorophenyl)-6-ethoxycarbonyl-5,7-dimethyl-2,4(1H,3H)-quinazolidinedione, 3-(3-(2-chloroethyl)-3-nitrosourea)-3-deoxyglucopyranose, 3-(3-(2-chloroethyl)-3-nitrosoureido)-3-deoxyallose, 3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea, 3-(3-chlorophenyl)-1-methyl-2,5-pyrrolidinedione, 3-(3-chlorophenyl)-2-thiohydantoin, 3-(4'-chlorophenyl)-2-(3'-phenylisoxazol-5'-yl)tropane, 3-(4'-chlorophenyl)-2-(5'-phenyl-1',3',4'-oxadiazol-2'-yl)tropane, 3-(4'-chlorophenyl)-2-(5'-phenyloxazol-2'-yl)tropane, 3-(4-(2-(2-chlorophenyl)ethyl)-1-piperazinyl)-4,5-dihydro-1H-benzo(g)indazole, 3-(4-(4-chlorophenyl)piperazinylmethyl)pyrazolo(1,5-a)pyridine, 3-(4-chlorobenzyl)-1,2,4-triazol-5-thiol, 3-(4-chlorobenzyl)-8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydrochromeno(3,4-c)pyridin-5-one, 3-(4-chlorophenyl)-1-(4-chlorophenylcarbamoyl)-2-pyrazoline, 3-(4-chlorophenyl)-3-(2-(dimethylamino)ethyl)isochroman-1-one, 3-(4-chlorophenyl)-4-((1H-imidazol-1-yl)(2,4-dichlorophenyl)methyl)pyrrole, 3-(4-chlorophenyl)-4-(alpha-(1H-imidazol-1-yl)phenylmethyl)pyrrole, 3-(4-chlorophenyl)-4-hydroxybutyric acid, 3-(4-chlorophenyl)-5-(2-thienylmethylene)-2-(2,3,4,6-tetra-O-acetylglucopyranosyl)-2-thiohydantoin, 3-(4-chlorophenyl)-N-methyl-N'-((4-chlorophenyl)sulfonyl)-4-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carboxamidine, 3-(4-chlorophenyl)glutamic acid, 3-(4-chlorophenyl)pyrrolidine, 3-(4-chlorophenyl)tropane-2-carboxylic acid methyl ester, 3-(5-chloro-2-methylphenyl)-1-ethyl-2-thioxoimidazolidin-4-one, 3-(6-chloro-3-methyl-2-indenyl)pyridine, 3-(6-chloro-3-pyridazinyl)-3,8-diazabicyclo(3.2.1)octane, 3-(9-chloro-5,6-dihydro-11-H-pyrrolo(2,1-b))(3)benzazepine-11-ylidine-N,N-dimethyl-1-propanaminebutenedioate, 3-(9-chloro-6,11-dihydro-5H-pyrrolo(2,1-B)(3)benzazepin-11-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine, 3-(chloromethyl)pyridine, 3-(chloromethyl)thiochromone 1,1-dioxide, 3-(chloromethylene)-2,3-dihydro-1-benzoxepine-7carbaldehyde, 3-C-(hydroxymethyl)lyxose, 3-C-hydroxymethylpentose, 3-chlorallyl-2'-hydroxy-5,9-dimethyl-6,7-benzomorphan, 3-chlorimperialine, 3-chloro-1-carbacephem, 3-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-chloro-1-propanol, 3-chloro-2,3-diphenylpropiophenone, 3-chloro-2,4-pentanedione, 3-chloro-2,5,6-trimethylbenzoate, 3-chloro-2-(2,3-dihydro-2-oxo-1,3,4-oxadiazol-5-yl)benzo(b)thiophene, 3-chloro-2-hydroxy-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)-1,4-naphthoquinon-4-imine, 3-chloro-2-hydroxymuconic semialdehyde, 3-chloro-2-hydroxypropylmercapturic acid, 3-chloro-2-methyl-N-(4-(2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl)-1,3-thiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 3-chloro-2-methylaniline, 3-chloro-2-methylbenzoic acid, 3-chloro-2-methylprop-1-ene, 3-chloro-2-methylpropionic acid, 3-chloro-2-phospholactic acid, 3-chloro-3',3'-dimethyl-7'-oxo-3-((phenylamino)carbonyl)spiro(oxirane-2,6'-(4)thia(1)azabicyclo(3.2.)heptane)-2'-carboxylic acid, 3-chloro-4,4-dimethyl-2-oxazolidinone, 3-chloro-4-(3-(7-propyl-3-trifluoromethyl-6-benzisoxazolyl)propylthio)phenylacetic acid, 3-chloro-4-(chloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone, 3-chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone, 3-chloro-4-benzoyloxyphenylacetic acid, 3-chloro-4-cyclohexylphenylglycolic acid, 3-chloro-4-dimethylaminothioangelicin, 3-chloro-4-fluoroaniline, 3-chloro-4-fluorophenyl-(4-fluoro-4-(((5-methyl-6-methylaminopyridin-2-ylmethyl)amino)methyl)piperidin-1-yl)methanone, 3-chloro-4-hydroxy-5-(3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienyl)-benzamide, 3-chloro-4-hydroxy-N'-((4-hydroxy-1-naphthyl)methylidene)benzohydrazide, 3-chloro-4-hydroxyaniline, 3-chloro-4-hydroxybenzoate reductive dehalogenase, 3-chloro-4-hydroxybenzoate, 3-chloro-4-hydroxyphenoxyacetic acid, 3-chloro-4-hydroxyphenylacetate reductive dehalogenase, 3-chloro-4-hydroxyphenylacetic acid, 3-chloro-4-methyl-5-hydroxy-2(5H)-furanone, 3-chloro-4-methylaniline, 3-chloro-5-(4-(methylsulfonyl)phenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole, 3-chloro-5-hydroxy-2-methyl-6-decyl-1,4-benzoquinone, 3-chloro-6-hydrazino-pyridazine, 3-chloro-D-alanine dehydrochlorinase, 3-chloro-N,N-dimethylspiro-(5H-dibenzo(a,d)cycloheptene-5,1' cyclohex-2'-ene)-4'amine 2, 3-chloro-N-((3,4-dihydro-2-methyl-4-oxo-6-quinazolinyl)methyl)-4-(phenylsulfinyl)-N-(prop-2-ynyl)aniline, 3-chloro-N-(4,6-dimethyl-2-pyridiny)benzamide, 3-chloro-alpha-phenylpyrazinemethanol, 3-chloro-muconate, 3-chloroacetanilide, 3-chloroacetyl pyridinium dinucleotide, 3-chloroacetyl-3-demethylthiocolchicine, 3-chloroacetylindole, 3-chloroacetylpyridine adenine dinucleotide phosphate, 3-chloroacetylpyridine-adenine dinucleotide, 3-chloroacrylic acid hydratase, 3-chloroacrylic acid, 3-chloroalanine, 3-chloroallyl alcohol, 3-chloroaniline, 3-chloroanisaldehyde, 3-chloroaspartic acid, 3-chlorobenzoate dehalogenase, 3-chlorobenzoate-3,4-(4,5)-dioxygenase, 3-chlorobenzoic acid, 3-chlorobiphenyl, 3-chlorocarpipramine, 3-chlorocatechol, 3-chlorocholest-5-ene, 3-chlorodiaminopimelic acid, 3-chlorodibenzofuran, 3-chlorodibenzoxazocine, 3-chlorofluocinolone acetonide 21-acetate, 3-chlorofluocinolone acetonide, 3-chloroformyl-7-methoxycoumarin, 3-chloroimperialine, 3-chlorolactaldehyde, 3-chlorolactate, 3-chlorolevulinic acid, 3-chloromethyl-4-phenyl-1,2,5-oxadiazole-2-oxide, 3-chloromethyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 3-chloronitrosopiperidine, 3-chloroperbenzoic acid, 3-chlorophenol, 3-chlorophenyl methyl sulfide, 3-chlorophenylacetamidocephalosporanic acid, 3-chlorophenylurea, 3-chloropropenoyl chloride, 3-chloropropionamide, 3-chloropropionic acid, 3-chloropropionyl-coenzyme A, 3-chloropropyl-2-furfurylsulfide, 3-chloropropyltris(4-dimethylaminophenyl)phosphonium, 3-chloroquinoline-8-carboxylic acid, 3-chlorostigmast-5-ene, 3-chlorotriamcinolone acetonide, 3-chlorotyrosine, 3-cholestanyl phosphate, 3-cholesteryl 12-(1-octenyl)-1,12-dicarba-closo-dodecaborane-1-carboxylate, 3-cholesteryl 12-octadecyl-1,12-dicarba-closo-dodecaborane-1-carboxylate, 3-cholesteryl 12-octyl-1,12-dicarba-closo-dodecaborane-1-carboxylate, 3-cholesteryl 6-(N-iminobis(ethylenenitrilo)tetracetic acid)hexyl ether, 3-cholesteryl N-butylcarbamate, 3-cholesteryl-N-octylcarbamate, 3CH134 protein, 4'-chlordiazepam, 4'-chloro-2-formotoluidide, 4'-chloro-2-hydroxyaurone, 4'-chloro-3-(diphenylmethoxy)tropane, 4'-chloroaurone, 4'-chlorobenztropine, 4'-chlorodiazepam, 4'-chloroflavone, 4(4-chlorophenyl)-1-(4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 4,4'-(5-chloro-2-thenilidine)bis(N,N-dimethylaniline), 4,6-cholestadien-3-one, 4-((((2-chloroethyl)nitrosoamino)carbonyl)methylamino)cyclohexanecarboxylic acid, 4-((((4-chloro-3-(((((4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)thio)acetyl)amino)sulfonyl)phenyl)carbonyl)amino)sulfonyl)benzoyl-valyl-(perhydroindole-2-carbonyl)-valine trifluoromethyl ketone, 4-(((3-cholesteryloxy)carbonyl)amino)-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-((2-chloroethyl) (2-mesyloxyethyl)amino)benzoic acid, 4-((2-chloroethyl)(2-mesyloxyethyl)amino)benzoylglutamic acid, 4-((2-chloroethyl)methylamino)benzaldehyde, 4-((2-chlorophenyl)sulfonyl)-N-((3,4-dihydro-2-methyl-4-oxo-6-quinazolinyl)methyl)-N-(prop-2-ynyl)aniline, 4-((3-(4-chlorophenoxy-1-ethyl)-4-ethyl-1,2,4-triazol-5-yl)thioacetamido)antipyrine, 4-((4-chloro-5-methyl-2-methylthiophenyl)sulphonyl)-N-(chlorophenyl)urea, 4-(2-(3-chlorophenyl)-4-trifluoromethylimidazol-1-yl)benzenesulfonamide, 4-(2-(4-chloro-7-(3,3-dimethyl-1-(4-sulfonatobutyl)indolin-2-ylidene)-3.5-(propane-1,3-diyl)-1,3,5-heptatrien-1-yl)-3,3-dimethyl-3H-indolio)butanesulfonic acid, 4-(2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)-2-ethoxybenzeneamine, 4-(2-chloro-4-methoxy-5-methylphenyl)-N(2-cyclopropyl-1-(3-fluoro-4-methylphenyl)ethyl)-5-methyl-N-(2-propynyl)-1,3-thiazol-2-amine, 4-(2-chloro-6-methylphenylamino)-7,8-dimethoxyimidazo(1,5-a)quinoxalin-4-one, 4-(2-chlorodibenzo(bf)(1,4)thiazepin-11-yl)piperazine, 4-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-2-(4-(4-(4-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-yl)phenoxy)butyl)4a,5,8,8a-tetrahydro-2H-phthalazin-1-one, 4-(3-chloroanilino)quinazoline, 4-(3-chlorophenyl)thiosemicarbazide, 4-(3-chlorophenylsulfanyl)piperidine, 4-(4'-chloro-1,1'-biphenyl)-2-hydroxytetronic acid, 4-(4'-chlorobenzyloxy)benzoyl-coenzyme A, 4-(4'-chlorobenzyloxy)benzyl nicotinate, 4-(4'-chlorophenyl)-1,2-benzoquinone, 4-(4'-chlorophenyl)-4-piperidinol, 4-(4-(3-(4-chloro-3-trifluoromethylphenyl)ureido)phenoxy)pyridine-2-carboxyllic acid methyamide-4-methylbenzenesulfonate, 4-(4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl)-1-(4-fluorophenyl)-1-butanol, 4-(4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxyazepan-1-yl)-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one, 4-(4-Chlorophenyl)-3,7,7-trimethyl-1-(2-(4-nitrobenzoyl)ethyl)-4,7,8,9-tetrahydro-1H-pyrazolo(3,4-b)quinolin-5(6H)-one-ethanol, 4-(4-chloro-5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)imidazol-1-yl)benzenesulfonamide, 4-(4-chlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimido(1,2-a)benzimidazol-2-one, 4-(4-chlorophenyl)-1-(4-(4-fluoro-phenyl))-4-hydroxybutylpyridinium, 4-(4-chlorophenyl)-1-(4-(4-fluorophenyl)-4-hydroxybutyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 4-(4-chlorophenyl)-1-(4-(4-fluorophenyl)-4-hydroxybutyl)-4-piperidinol, 4-(4-chlorophenyl)-1-methyl-3-n-propylpiperidine, 4-(4-chlorophenyl)-2-hydroxytetronic acid, 4-(4-chlorophenyl)-2-oxo-3-butenoic acid, 4-(4-chlorophenyl)-2-phenyl-3-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, 4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinepentanenitrile, 4-(4-chlorophenyl)piperidine-3-carboxylic acid methyl ester, 4-(4-chlorophenyl)piperidine-3-methanol, 4-(4-chlorophenylazo)-3-methyl-1-(2-hydroxy-3-morphilinopropan-1-yl)-2-pyrazolin-5-one, 4-(4-chlorophenylcarbamoyloxy)-2-butynyl-trimethylammonium, 4-(5-((1-(3-chlorobenzyl)-2-oxopyrrolidin-3-ylamino)methyl)imidazol-1-ylmethyl)benzonitrile, 4-(5-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide, 4-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one, 4-(5-chloro-2-oxo-3(2H)-benzothiazolyl)acetyl-1-piperazinesulfonic acid, 4-(6-(3-chloro-4-methoxyphenyl)spiro(2.4)hept-5-en-5-yl)benzenesulfonamide, 4-(7-((2-3-chloro-2-thienyl)-1-methyl-propylamino)-3H-imidazo(4,5-b)pyridyl-3-yl)cyclopentane carboxamide, 4-(7-chloro-4-aminoquinolyl)-2-diethylaminomethyl- 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthol, 4-(8-chloro-3,5-dibromo-11H-benzo(5,6)-cyclohepta(1,2-b)pyridin-11-yl)-1-((4-pyridinyl)acetyl)piperidine N1-oxide, 4-(chloromercurio)benzenesulfonyl fluoride, 4-(chloromethyl)-1,2-dimethoxy benzene, 4-(chloromethyl)benzoylformate, 4-(chloromethyl)uracil, 4-(chloropropyl)-1-(2-quinolyl)piperazine, 4-(cholesteryloxy)butyric acid, 4-chloro-1,2-diaminobenzene, 4-chloro-1-naphthol, 4-chloro-11-hydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-one, 4-chloro-2'-((methylamino)methyl)benzhydrol hydrochloride, 4-chloro-2'-biphenylol, 4-chloro-2-(2-imidazolin-2-ylamino)isoindoline, 4-chloro-2-(imidazolin-2-yl)isoindoline, 4-chloro-2-cresol, 4-chloro-2-cyclopentylphenyl beta-D-galactoside, 4-chloro-2-hydroxyphenylacetic acid, 4-chloro-2-mercapto-5-methylbenzenesulfonamide, 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid ethyl ester, 4-chloro-2-nitroaniline, 4-chloro-2-nitrophenol, 4-chloro-2-sulfonamidophenoxyacetic acid, 4-chloro-2-toluidine, 4-chloro-3',6'-dimethyl-2,2'-iminodibenzoate, 4-chloro-3,5-dimethylphenol, 4-chloro-3,5-dinitrobenzoate, 4-chloro-3,5-dinitrophenacylbromide, 4-chloro-3,5-dinitrophenylmethyl sulfone, 4-chloro-3-(2,4-dihydroxyphenylazo)-2-hydroxybenzene-1-sulfonic acid, 4-chloro-3-(2-isothioureidoethoxy)--7-(((-methylbenzyl)carbamoyl)amino)isocoumarin, 4-chloro-3-(2-isothioureidoethoxy)-7-((phenylcarbamoyl)amino)isocoumarin, 4-chloro-3-ethoxy-7-guanidinoisocoumarin, 4-chloro-3-ethylphenol, 4-chloro-3-hydroxyanthranilic acid, 4-chloro-3-hydroxyphenylacetic acid, 4-chloro-3-nitroaniline, 4-chloro-3-nitrobenzoic acid, 4-chloro-3-phenylenediamine, 4-chloro-3-sulfamoyl-benzenecarboxamide, 4-chloro-4'-biphenylol, 4-chloro-4'-isopropylbiphenyl, 4-chloro-4-deoxy-alpha-galactopyranosyl 3,4-anhydro-1,6-dichloro-1,6-dideoxy-beta-lyxo-hexulofuranoside, 4-chloro-4-deoxygalactose, 4-chloro-4-deoxygigantetrocin A, 4-chloro-5-(4-(2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)-1-piperazinyl)-3(2H)-pyridazinone, 4-chloro-5-sulfamoylanthranilic acid, 4-chloro-6-methoxy-2-hydroxy-N(1)-nitrosoindolin-3-one oxime, 4-chloro-6-methoxyindole, 4-chloro-7-(iodoacetyl)amino-3-methoxyisocoumarin, 4-chloro-7-nitrobenzofuran, 4-chloro-7-sulfobenzofurazan, 4-chloro-N-((4-(1,1-dimethylethyl)phenyl)methyl)-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, 4-chloro-N-(2-furylmethyl)-5-sulfamoylanthranilic acid, 4-chloro-N-(5-nitro-2-thiazoyl)benezenesulfonamide, 4-chloro-N-(hydroxymethyl)benzamide, 4-chloro-N-methylaniline demethylase, 4-chloro-N-methylaniline hydroxylase, 4-chloro-N-methylaniline, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-nitrotoluene, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-chloro-beta,beta-difluoroamphetamine, 4-chloro-beta-methylphenethylamine, 4-chloroacetanilide, 4-chloroacetophenone, 4-chloroanilidophosphonic acid, 4-chloroaniline, 4-chlorobenacil, 4-chlorobenzal chloride, 4-chlorobenzaldehyde, 4-chlorobenzenesulfonamide, 4-chlorobenzenesulfonylglycolic acid amide, 4-chlorobenzenesulfonylglycolic acid nitrile, 4-chlorobenzenesulfonylurea, 4-chlorobenzhydryl chloride, 4-chlorobenzoate dehalogenase, 4-chlorobenzoic acid 4-(2-tolyl)selenosemicarbazide, 4-chlorobenzoic acid, 4-chlorobenzoyl coenzyme A dehalogenase, 4-chlorobenzoyl coenzyme A, 4-chlorobenzyl-2-pyrrolidone-5-carboxylate, 4-chlorobenzylpiperazine, 4-chlorobenzyltetrahydroberberine, 4-chlorobiphenyl hydroxylase, 4-chlorobiphenyl, 4-chlorocatechol, 4-chlorodibenzofuran, 4-chlorodiphenyl ether, 4-chlorodipicolinic acid, 4-chloroestradiol, 4-chloroformanilide, 4-chlorohippuric acid, 4-chloroindole-3-acetic acid, 4-chloroindole, 4-chloroisoprenaline, 4-chlorokynurenine, 4-chloromethylbiphenyl, 4-chloronaphthyl glycidyl ether, 4-chloronitrobenzene, 4-chloronitrosobenzene, 4-chloronitrosopiperidine, 4-chloronorephedrine, 4-chloronorpseudoephedrine, 4-chlorophenelzine, 4-chlorophenethylamine, 4-chlorophenol, 4-chlorophenoxyacetamide, 4-chlorophenoxyacetic acid, 4-chlorophenoxyisobutyric acid hydrazide, 4-chlorophenoxysalicylic acid, 4-chlorophenyl 1-thio-beta-D-xylopyranoside, 4-chlorophenyl methyl sulfide, 4-chlorophenyl methyl sulfone, 4-chlorophenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-yl)cycloheptanol, 4-chlorophenyl-N-methylcarbamate, 4-chlorophenyl-N-methylhydrazonopropanedinitrile, 4-chlorophenyl-beta-D-galactopyranoside, 4-chlorophenyl-bis(2-hydroxy-1-naphthyl)methane, 4-chlorophenylacetate 3,4-dioxygenase, 4-chlorophenylacetic acid, 4-chlorophenylalanine ethyl ester, 4-chlorophenylalanine methyl ester, 4-chlorophenylbiguanide, 4-chlorophenyldiazene, 4-chlorophenylhydrazine, 4-chlorophenylhydrazone mesoxalic acid, 4-chlorophenylhydroxylamine, 4-chlorophenylmercapturic acid, 4-chlorophenylmethoxybenzyl ketoxime, 4-chlorophenylurethane, 4-chloropropionanilide, 4-chlorosalicylic acid, 4-chlorostyrene, 4-chlorotamoxifen, 4-chlorothreonine, 4-chlorotoluene, 4-cholesten-3-(O-carboxymethyl)oxime, 4-cholesten-6-ol-3-one, 4-chromanone, 4-chromone, 5'-(4-chlorophenyl)-6,7-didehydro-4,5alpha-epoxy-3-hydroxy-17-methylpyrido(2',3'-6,7)morphinan, 5'-C-hydroxymethylthymidine, 5'-chloro-2'-deoxyformycin A, 5'-chloro-5'-deoxy-9-deazaadenosine, 5'-chloro-5'-deoxyadenosine, 5'-chloro-5'-deoxyarabinosylcytosine, 5'-chloroacetamido-5'-deoxythymidine, 5,22-cholestadien-3beta-ol, 5,7,22-cholestatrien-3beta-ol, 5-(((2-chloro-4-(5-fluoro-2-methylphenyl)carbonylamino)phenyl)carbonyl)-9,10-dihydro-4H-thieno(2,3-c)(1)benzazepine, 5-((4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl)propyl)-3-methyl-7-phenylisoxazolo(4,5-d)pyridazin-4-(5H)-one, 5-(1-chlorovinyl)-2,4-dichloropyrimidine, 5-(2-(5-chloroindol-3-yl)vinyl)pyrazole, 5-(2-chloroethyl)-2'-deoxyuridine, 5-(2-chloroethyl)-2'-fluoroarabinofuranosyluracil, 5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-thieno(2,3-e)(1,4)diazepin-2-one, 5-(2-chlorovinyl)-1-(2-(hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-5-yl)uracil, 5-(2-chlorovinyl)-2'-deoxyuridine, 5-(3-(2-chloroethyl)triazen-1-yl)imidazole-4-carboxamide, 5-(4''-chlorosulfo-1',1''-diphenyl-4'-yl)-1,1,1,2,2-pentafluoro-3,5-pentanedione, 5-(4'-chlorobutyl)picolinic acid, 5-(4-chlorobenzyl)-6-aminouracil, 5-(4-chlorophenyl)-2-((4-methylphenyl)sulfonyl)-4-pentynoic acid, 5-(4-chlorophenyl)-2-furanpropionic acid, 5-(4-chlorophenyl)-3-methyl-1-phenyl-1,6,7,8-tetrahydropyrazolo(3,4-b)(1,4)diazepine, 5-(4-chlorophenyl)silatrane, 5-(5-(4-chlorophenyl-2-furanyl))dihydro-2(3H)-furanone, 5-(5-chlorothien-2-yl)-2'-deoxyuridine, 5-(7-chloroquinolin-4-ylamino)-2-diethylaminomethylphenol, 5-0-(3-chloro-2-hydroxy-3-methylbutyl)-8-methoxypsoralen, 5-Chloro-N-((1S,2R)-3-((3R,4S)-3,4-dihydroxy-1-pyrrolidinyl))-2-hydroxy-3-oxo-1-(phenylmethyl)propyl-1H-indole-2-carboxamide, 5-[(4-chloro-6-phenylamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-methyl-6-sulfophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid, 5-chloro-(5''-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)benzophenone, 5-chloro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 5-chloro-1,3-dihydro-2H-imidazo(4,5-b)pyrazin-2-one, 5-chloro-1,3-dihydroxyacridone, 5-chloro-1-(2',3'-dideoxy-3'-fluoro-erythro-pentofuranosyl)uracil, 5-chloro-1-(2'-fluoro-2'-deoxyribofuranosyl)uracil, 5-chloro-1-(2,3-dideoxy-3-fluoro-glycero-hex-2- enopyranose-4-ulosyl)uracil, 5-chloro-1-(4-chlorobenzyl)-3-(phenylthio)indole-2-carboxylic acid, 5-chloro-1-methyl-2-(3-pyridyl)-3-indolehexanoic acid, 5-chloro-16-methylene-3,6,17-trihydroxypregnan-20-one-3,17-diacetate, 5-chloro-2'-deoxycytidine, 5-chloro-2'-deoxyuridine 5'-triphosphate, 5-chloro-2'-deoxyuridine, 5-chloro-2,3-dihydro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-1-(4-(pyridin-4-yl)naphth-1-ylaminocarbonyl)-1H-indole, 5-chloro-2,4(1H,3H)-quinazolonedione, 5-chloro-2-(3-((diethylamino)methyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)benzophenone, 5-chloro-2-(3-methyl-5-((methylamino)methyl)-4H-1,2,4-triazole-4-yl)benzophenone, 5-chloro-2-hydroxynicotinic acid, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 5-chloro-2-methylthio-6-(1-naphthyloxy)-1H-benzimidazole, 5-chloro-2-phenyldioxane, 5-chloro-2-pyrimidinyl dantrolene, 5-chloro-2-trichloromethylimidazole, 5-chloro-3'-nitro-4'-cyclohexylaminosalicylanilide, 5-chloro-3-(3,5-dimethyl-1,3-heptadienyl)-7-hydroxy-7-methyl-8-(ethoxycarbonylmethyliden)-6H-2-benzopyran-6-one, 5-chloro-3-(4-chlorophenyl)-4'-chlorosalicylanilide, 5-chloro-3-(4-methylsulfonyl)phenyl-2-(2-methyl-5-pyridinyl)pyridine, 5-chloro-3-(phenylsulfonyl)indole-2-carboxamide, 5-chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole, 5-chloro-3-methylcatechol, 5-chloro-3-phenylthioindole-2-carboxamide, 5-chloro-3-pyridylmethylene-2-indolinone, 5-chloro-3-tert-butyl-2'-chloro-4'-nitrosalicylanilide, 5-chloro-3-tert-butyl-2'-nitrososalicylanilide, 5-chloro-4-oxo-L-norvaline, 5-chloro-4-oxopentanoic acid, 5-chloro-5,8-dideazaisoaminopterin, 5-chloro-5,8-dideazaisofolic acid, 5-chloro-5-ethyl-6-methoxy-5,6-dihydro-2'-deoxyuridine, 5-chloro-6-(1-(2-iminopyrrolidinyl) methyl)uracil hydrochloride, 5-chloro-6-cyclohexyl-2,3-dihydrobenzofuran-2-one, 5-chloro-7-iodo-8-quinolinol sulfonate, 5-chloro-7-methyl-2-(4-methyl-1-homopiperazinyl)benzoxazole, 5-chloro-8-hydroxy-3,4-dihydro-3-methylisocoumarin-7-carboxylic acid, 5-chloro-8-hydroxyquinoline, 5-chloro-N,N-dimethyl-2-(4-methylphenyl)-3H-imidazo(4,5-b)pyridine-3-acetamide, 5-chloro-N-(3-hydroxypropyl)salicylanilide, 5-chloro-N-cyclopropylmethyl-N-(2,6-dichloro-4-iodophenyl)-2-methyl-N-propylpyrimidine-4,6-diamine, 5-chloroaminotoluene, 5-chloroanisidine, 5-chlorobiphenyl-2,4'-diol, 5-chlorocholestane, 5-chlorocyclophosphamide, 5-chlorocytosine, 5-chlorodihydroxypyridine, 5-chloroformycin A, 5-chlorohydroxyquinol, 5-chloroindole-2-carboxylate, 5-chloroindole-3-acetic acid, 5-chloromaleylacetic acid, 5-chloromercurio-2-'-deoxyuridine, 5-chloromethyl-6-propyl-1,3-benzodioxole, 5-chloromethyleosin, 5-chloromethylfluorescein, 5-chloromuconolactone, 5-chlorooxindole, 5-chloropentanol, 5-chloropentylphosphonate, 5-chloropyrazinamide, 5-chloropyrazinoic acid, 5-chloropyrimidin-2-one, 5-chloroquinoxaline-2-sulfanilamide, 5-chlorosaccharin, 5-chlorosalicylic acid, 5-chlorothiokynurenic acid, 5-chlorotubercidin, 5-chlorouracil, 5-chlorouridine, 5-chlorowillardiine, 5-cholestene-3 beta,12 alpha-diol, 6''-chloro-6''-deoxyamikacin, 6'-chloro-3'-methylspiro(imidazolidine-4,4'(1'H)-quinazoline)-2,2',5(3'H)-trione, 6'-chloroaureol, 6-((3-chloro)anilino)-2-(isopropyl-2-hydroxyethylamino)-9-isopropylpurine, 6-(2-(3-(2-chloro-3,4-dihydroxybenzoyl)-3-(3-hydroxypropyl)-1-ureido)-2-phenylacetamido)penicillanic acid, 6-(2-(3-(5-chloro-3,4-dihydroxybenzoyl)-3-(3-hydroxypropyl)-1-ureido)-2-phenylacetamido)penicillanic acid, 6-(2-chlorophenyl)-3-(4-(6-ethoxycarbonyl-1-(3-pyridyl)-1-hexenyl)phenyllmethyl)-8,11-dimethyl-2,3,4,5-tetrahydro-8H-pyrido(4',3'-4,5)thieno(3,2-f)(1,2,4)triazolo(4,3-a)diazepine, 6-(2-chlorophenyl)-4-hydroxy-4H-imidazo(1,5-a)(1,4)benzodiazepine-3-carboxamide, 6-(3-chlorobenzylamino)purine, 6-(4-(2-(((4-chlorophenyl)sulfonyl)amino)ethyl)phenyl)-6-(3-pyridyl)hex-5-enoic acid, 6-(4-chlorophenyl)-3-((5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)oxymethyl)-7H-1,2,4-triazolo(3,4-b)-1,3,4-thiadiazine, 6-(4-chlorophenyl)-3-(2-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl)thieno(3,2-d)pyrimidin-4(3H)-one, 6-(4-chlorophenyl)imidazo(2,1-b)(1,3)thiazole-5-carbaldehyde O-(3,4-dichlorobenzyl)oxime, 6-(5-chloro-3-methylbenzofuran-2-sulfonyl)-2H-pyridazin-3-one, 6-(5-cholesten-3 beta-yloxy)hexyl-1-thio-alpha-D-mannopyranoside, 6-(chloromethyl)benzo(a)pyrene, 6-chlor-3-hydroxychinolin-2-carbonic acid N-carboxymethylamid, 6-chloro-1,3-dimethyluracil, 6-chloro-16-methylene-17 alpha-hydroxy-19-nor-4,6- pregnadiene-3,20-dione 17-acetate, 6-chloro-2',3'-dideoxyguanosine, 6-chloro-2',3'-dideoxyinosine, 6-chloro-2,3-dihydroxy-1,4-naphthoquinone, 6-chloro-2,4-dinitroaniline, 6-chloro-2-(1-piperazinyl)quinoxaline, 6-chloro-2-(2-(3-(2-chloroethyl)-3-nitrosoureido)ethyl)-1H-benz-(de)isoquinoline-1,3-dione, 6-chloro-2-(2-hydroxybiphenyl-3-yl)-1H-indole-5-carboxamidine, 6-chloro-2-aminotetralin, 6-chloro-2-chloromethyl-2-methylpenam-3-carboxylic acid 1,1-dioxide, 6-chloro-2-methyl-4(1H)-quinazolinone, 6-chloro-2-phenyl-4-quinolone, 6-chloro-2-pyridylmethyl nitrate, 6-chloro-3(2H)-isoflavene, 6-chloro-3,4-dihydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 6-chloro-3,5-diaminopyrazine-3-carboxamide, 6-chloro-3-((2-azetidinyl)methoxy)-5-(2-fluoropyridin-5-yl)pyridine, 6-chloro-3-(1-ethyl-2-cyclohexyl)-2-pyrone, 6-chloro-4-hydroxychroman-2-carboxylic acid lactone, 6-chloro-4-nitro-2-aminophenol, 6-chloro-4-oxo-10-propyl-4H-pyrano(3,2-g)quinoline -2,8-dicarboxylate, 6-chloro-4-oxyimino-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 6-chloro-5-(2-propenyl)-uracil, 6-chloro-5-(3'-hydroxycyclohexyl)indan-1-carboxylic acid, 6-chloro-5-(4'-hydroxycyclohexyl)indan-1-carboxylic acid, 6-chloro-5-(cyclopentylmethyl)indan-1-carboxylic acid, 6-chloro-5-cholestane-3,5-diol, 6-chloro-6-deoxyascorbic acid, 6-chloro-6-deoxyfructose, 6-chloro-6-deoxygalactose, 6-chloro-6-deoxyglucitol, 6-chloro-6-deoxyglucose, 6-chloro-6-deoxymannose, 6-chloro-6-deoxysucrose, 6-chloro-8-(N,N-dimethylaminosulfonylmethyl)-1,2,3,4-tetrazolo-(1,5-b)pyridazine, 6-chloro-9 beta-D-ribofuranosylpurine-5'-triphosphate, 6-chloro-9-(1,4-oxathian-2-yl)-9H-purine, 6-chloro-9-(1,4-oxathian-3-yl)-9H-purine, 6-chloro-9-(2(hydroxymethyl)cyclopentyl)purine, 6-chloro-9-(2,3-dideoxyribofuranosyl)-9H-purine, 6-chloro-9-(2-(6-methyl-3-pyridyl)ethyl)-1,2,3,4- tetrahydrocarbazole-2-carboxylic acid, 6-chloro-9-(2-(hydroxymethyl)cyclopentylmethyl)-9H-purine, 6-chloro-9-(2-deoxy-2-fluoroarabinofuranosyl)purine, 6-chloro-9-(2-deoxy-2-fluororibofuranosyl)purine, 6-chloro-9-(6-deoxy-beta-L-lyxo-hexopyranosylulose)purine, 6-chloro-N-(7-(2,4-dinitrophenylazo)-8-hydroxy-6-sulfo-2-naphthyl)-N'-(5,7-disulfo-2-naphthyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-ethyl-1,3-5-triazine-2,4-diamine, 6-chloro-butyl-phthalide, 6-chloroacetyl-2-dimethylaminonaphthalene, 6-chloroepicatechin, 6-chlorofructos-1-yl-glutathione, 6-chlorohydroxyquinol 1,2-dioxygenase, 6-chlorohydroxyquinol, 6-chloromelatonin, 6-chloromercuricholesterol, 6-chloromercury-8-ethylthiazolo(3,2-a)pyrimidine-5,7-dione, 6-chloroneplanocin, 6-chloronicotinic acid, 6-chloronorepinephrine, 6-chloropenicillanic acid S-sulfoxide, 6-chloropenicillanic acid sulfone, 6-chloropicolinic acid, 6-chloropurine 3'-O-benzoylriboside, 6-chloropurine 9-beta-D-ribofuranosyl 5'-monophosphate, 6-chloropurine arabinoside, 6-chloropurine riboside, 6-chloropurine, 6-chlorostigmasterol, 6-chlorotacrine, 6-chlorotryptophan, 6-chlorouracil, 6-chrysenamine, 7-(1-(4-chlorophenoxy)ethyl)-1,2,4-trazolo(1,5-alpha)pyrimidine, 7-(2-chloroethyl)theophylline, 7-(3-(2-chloro-4-(4-fluorophenoxy)phenoxy)propoxy)-2-ethylchromane-2-carboxylic acid, 7-(3-(4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl)propyl)adenine, 7-(3-chloro-2-hydroxypropane)deoxyguanosine, 7-(3-chloro-2-hydroxypropyl)guanine, 7-(4-chlorbenzyl)-7,8,13,13a-tetrahydroberberine, 7-(4-chlorobenzyl)-7,8,13,13a-tetrahydroberberine, 7-(4-chlorophenyl)-8-phenoxy-4,5-benzo-3-aza-2-nonem, 7-(chlorocarbonylmethoxy)-4-methylcoumarin, 7-Chloro-3-((3-chlorophenyl)-methylidene)-4-p-tosyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, 7-chloro 5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-(1,4)-benzodiazepine-2-thione, 7-chloro-(2)-2-O-glucopyranosyl-4-hydroxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 7-chloro-1,3-dihydro-1-(1,1-dimethylethyl)-5-(2-fluorophenyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-chloro-1,3-dihydro-3-hemisuccinyloxy-5-phenyl-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-chloro-1,3-dihydroxyacridone, 7-chloro-1-(2,6-difluorophenyl)-1H,3H-thiazolo(3,4-a)benzimidazole, 7-chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylaminoethyltrimethylammonium, 7-chloro-2-O-glucopyranosyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 7-chloro-2-phenyl-9H-(1)-benzopyrano(3,2-b)-selenophene-9-one, 7-chloro-2-quinoxalinecarbonitrile-1,4-di-N-oxide, 7-chloro-3-(((N,N-dimethylamino)propyl)amino)-2-quinoxalinecarbonitrile-1,4-di-N-oxide, 7-chloro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-quinoxalinecarbonitrile-1,4-di-N-oxide, 7-chloro-3-(methylphenyl)amino-2-quinoxalinecarbonitrile-1,4-di-N-oxide, 7-chloro-3-imino-5-methyl-2-azabicyclo(4.1.0)heptane, 7-chloro-3-methyl-1,2,3,4,4aalpha,5,9,10,14balpha,14cbeta-decahydropyrido(3'',2''-6',7')cyclohepta(1',2',3'-4,5)naphtho(2,3-c)pyridine, 7-chloro-3-methyl-1H-pyrrolo(3,2-c)quinoline-4-carboxylic acid, 7-chloro-3-methyl-3H-1,2,3-triazolo(4,5-d)pyrimidine, 7-chloro-3-methyl-quinoline-8-carboxylic acid, 7-chloro-3-phenylamino-2-quinoxalinecarbonitrile-1,4-di-N-oxide, 7-chloro-3a,8b-dihydro-3a-methylfuro(3,4-b)benzofuran-3(lH)-one, 7-chloro-4,6-dimethoxy-1(3H)-isobenzofuranone, 7-chloro-4-((2-(N,N-dimethylaminomethyl))-N-methylferrocenylamino)quinoline, 7-chloro-4-(4'-fluoro-5'-((diethylamino)methylanilino))quinoline, 7-chloro-4-(4'-hydroxy-3'-(2''-(ethylamino)ethanol)methylanilino)quinoline, 7-chloro-4-aminoquinoline, 7-chloro-4-hydroxyquinoline, 7-chloro-4-nitrobenzofuran, 7-chloro-4-sulfobenzoxadiazole, 7-chloro-5-((1-(3,5-dimethyl)piperazino)carbonyl)-4,5-dihydroimidazo(1,5-a)quinoxaline-3-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, 7-chloro-5-(2'-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-1-acetaldehyde, 7-chloro-5-(2,3-dihydrobenzofuran-7-yl)-7-methoxymethyloxy-3-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine, 7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-thieno-(2,3-e)-(1,4)-diazepine-2-thione, 7-chloro-5-iodokynurenic acid, 7-chloro-5-propyl-1,2,4-triazolo(4,3-a)quinoxaline-1,4(2H,5H)-dione, 7-chloro-6-(trifluoromethyl)-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 7-chloro-6-fluoro-1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxopyrido(2,3-c)pyridazine-3-carboxylic acid, 7-chloro-6-fluoro-4-hydroxy-2-methylchroman-4-acetic acid, 7-chloro-7,8-didemethyl-8-ethylriboflavin, 7-chloro-7-demethylriboflavin, 7-chloro-8-hydroxy-1-(3'-iodophenyl)-3-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine, 7-chloro-8-hydroxy-1-(4'-(4-fluorobenzyl)thiophenyl)-3-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine, 7-chloro-8-hydroxy-1-(4'-formylphenyl)-3-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine, 7-chloro-8-hydroxy-1-(4'-iodophenyl)-3-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine, 7-chloro-8-hydroxy-3-(3'-fluoropropyl)-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-3-benzazepine, 7-chloro-8-hydroxy-3-(4-(N,N-dimethylamino)butyl)-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine, 7-chloro-8-hydroxy-3-(6-(N,N-dimethylamino)hexyl)-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine-cyanoborane, 7-chloro-8-hydroxy-3-(6-(dimethylamino)hexyl)-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine, 7-chloro-9-(4-methylpiperazin-1-yl)-9,10-dihydropyrrolo(2,1-b)(1,3)benzothiazepine, 7-chloro-N,N-3-trimethylbenzo(b)furan-2-carboxamide, 7-chlorobenz(a)anthracene, 7-chloroginkgolide B, 7-chlorokynurenic acid, 7-chloromethyl-10,11-methylenedioxycamptothecin, 7-chloromethyl-12-methylbenz(a)anthracene, 7-chlorothiokynurenic acid, 7-chlorotryptophan, 7-chromanol-3-methyltaxifoline, 8-((4-chlorophenyl)thio)cyclic-3',5'-AMP, 8-((4-chlorophenyl)thio)cyclic-3',5'-GMP, 8-((6-(1-(chloromethyl)-5-hydroxy-1,2-dihydro-3H-benzo(e)indol-3-yl)-6-oxohexyl)oxy)-7-methoxy-1,2,3,11a-tetrahydro-5H-pyrrolo(2,1-c)(1,4)benzodiazepin-5-one, 8-(3-chlorostyryl)caffeine, 8-(4-chloro-phenylthio)-2'-O-methyladenosine-3'-5'-cyclic monophosphate, 8-(4-chlorophenyl)thiazolo(3,2-a)pyrimidine-5,7-dione, 8-(4-chlorophenylthio)guanosine 3',5'-cyclic monophosphorothioate, 8-(chloroacetylaminoethylthio)cyclic AMP, 8-chloro-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepin-2-one, 8-chloro-2'-deoxyguanosine triphosphate, 8-chloro-2,3,5,6-tetrahydro-4-methylbenzo(c)quinolizin-3-one, 8-chloro-2-(2-(4-(2-chlorophenyl)piperazin-1-yl)ethylamino)-6-methylpyrrolo(1,2-b 3,4-d')dipyridazin-5(6H)-one, 8-chloro-2-(2-(4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl)ethylamino)-6-methylpyrrolo(1,2-b 3,4-d')dipyridazin-5(6H)-one, 8-chloro-2-(2-(4-phenylpiperazin-1-yl)ethylamino)-6-methylpyrrolo(1,2-b 3,4-d')dipyridazin-5(6H)-one, 8-chloro-3',4',5,7-tetrahydroxyisoflavone, 8-chloro-4-(2-chloro-4-fluorophenoxy)quinoline, 8-chloro-6,7,8-trideoxy-1,2-3,4-di-O-isopropylidene-galacto-octa-6,7-dienopyranose, 8-chloro-6-(2-chlorophenyl)-4H-imidazo(1,5-a)(1,4)-benzodiazepine-3-carboxamide, 8-chloro-6-(2-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-4H-1,2,4-triazolo(1,5-a)(1,4)benzodiazepine-2-carboxamide, 8-chloro-6-(4-phenethyl-1-piperazinyl)-11H-pyrido(2,3-b)(1,4)benzodiazepine, 8-chloro-6-phenyl-4H-(1,2,4)-triazolo(4,3-a)(1,5)benzodiazepin-5(6H)-one, 8-chloro-7,8-didemethyl-7-ethylriboflavin, 8-chloro-7-deazaguanosine, 8-chloro-9-hydroxy-8,9-deoxyasperlactone, 8-chloro-ATP, 8-chloro-FAD, 8-chloro-FMN, 8-chloro-cyclic adenosine monophosphate, 8-chloro-inosine, 8-chloro-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonamide, 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic monophosphorothioate, 8-chloroadenosine, 8-chloroandrographolide triacetate, 8-chloroberberine, 8-chlorocaffeine, 8-chlorocannabiorcichromenic acid, 8-chlorocarbochromen, 8-chlorochimaphilin, 8-chlorodeoxyadenosine, 8-chlorogoniodiol, 8-chloroguanosine, 8-chlororugulovasine A, 8-chlororugulovasine B, 8-chlorotetrahydroimidazo(4,5,1-jk)(1,4)-benzodiazepin-2(1H)-thione, 8-chlorotheophylline, 9-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-6-dimethylaminopurine, 9-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-6-methylaminopurine, 9-(2-chlorobenzyl)adenine, 9-(3-C-hydroxymethyl-alpha-L-threofuranosyl)adenine, 9-(3-C-hydroxymethyl-beta-D-erythrofuranosyl)adenine, 9-(4-chlorophenyl) 7,7-dimethyl-5,8-nonadienoic acid methyl ester, 9-(4-chlorophenyl)-7,7-dimethyl-5,8-nonadienoic acid, 9-(6-chloro-5,6-dideoxy-ribo-hex-5-ynofuranosyl)adenine, 9-chloro-10-methoxyhexadecanoic acid, 9-chloro-13-bromo-6,12-epoxy-7,10-diacetoxypentadec-3-en-1-yne, 9-chloro-15-cyclohexyl-11,15-dihydroxy-3-oxa-16,17,18,19,20-pentanor-5-prostenoic acid, 9-chloro-15-cyclohexyl-11,15-dihydroxypentanor-5,13-prostadienoic acid, 9-chloro-2,3-dihydro-5H-1,4-dioxepino(6,5-6)benzofuran, 9-chloro-2-(2-furyl)-(1,2,4)triazolo(1,5-c)quinazolin-5-imine, 9-chloro-2-methylellipticinium acetate, 9-chloro-7-(2-chlorophenyl)-3,5-dihydro-(1,2,4)triazino(4,3-a)(1,4)benzodiazepin-2(1H)-one, 9-chloro-7-(2-chlorophenyl)-5H-pyrimido(5,4-d)(2)benzazepine, 9-chloro-7H-dibenzo(ag)carbazole, 9-chloro-8-hydroxy-8,9-deoxyasperlactone, 9-chloro-8-hydroxy-8,9-deoxyaspyrone, 9-chloro-9-(4-diethylaminophenyl)-10-phenylacridan, 9-chloroacridine, 9-chloromethylanthracene, C1 HNRNP, C2 HNRNP, C2H2-546 protein, human, C3H-1 protein, Xenopus, CH 401-Na, CH-11 anti-fas antibody, human, CH100 herbal preparation, CH101 herbal preparation, CH3OCF2CH(CF3)OCH2F, CH50 recombinant polypeptide, CH61 sealer, CHA-MBA-MMA, CHA4 protein, S cerevisiae, CHABII protein, CHAC-1 protocol, CHAMOCA regimen, CHAMOMA protocol, CHAMP-5 protocol, CHASE protocol, CHASM protein, mouse, CHB1 protein, Streptomyces, CHB2 protein, Streptomyces, CHC1 protein, human, CHC1-L protein, human, CHCB1 protein, chicken, CHCB2 protein, chicken, CHCB3 protein, chicken, CHD-W protein, Gallus gallus, CHD-Z protein, Gallus gallus, CHD1 protein, Drosophila, CHD1 protein, S cerevisiae, CHD1 protein, human, CHD3 protein, human, CHD4 protein, human, CHD5 protein, human, CHD7 protein, human, CHE-1 protein, C elegans, CHE-13 protein, C elegans, CHEP protocol, CHERP protein, human, CHES1 protein, human, CHEVP, oligonucleotide, CHF 10-21, CHF protocol, CHF1 protein, Zea mays, CHFR protein, human, CHH-like protein, shrimp, CHI-V protein, Nicotiana tabacum, CHI1-1 protein, Petroselinum crispum, CHI1-2 protein, Petroselinum crispum, CHI2,2 protein, Arachis hypogaea, CHI3L1 protein, human, CHIA1protein, Beta vulgaris, CHIA4 protein, Oryza sativa, CHIC2 protein, human, CHINOIN 170, CHIP protein, C elegans, CHIP2 protein, Colletotrichum gloeosporioides, CHIP3 protein, Colletotrichum gloeosporioides, CHIR 2279, CHIR 4531, CHIR98023, CHIVPP protocol, CHK-2 protein, C elegans, CHL1 protein, S cerevisiae, CHL1 protein, human, CHL2 protein, human, CHL4 protein, S cerevisiae, CHLOROPP protocol, CHML lipid, CHML protein, human, CHMP1 protein, human, CHMP4b protein, human, CHMS-1 protein, human, CHNRA6 protein, human, CHO aldo-keto reductase, CHO1 protein, S cerevisiae, CHO2 antigen, mammalian, CHOEP protocol, CHOP protocol, modified, CHOP protocol, CHOP-B protocol, CHOP-V-MMV protocol, CHOP-VP16 protocol, CHP protein, human, CHR3 protein, Choristoneura fumiferana, CHRAC-14 protein, Drosophila, CHRAC-16 protein, Drosophila, CHRAC1 protein, human, CHRC protein, Cucumis sativus, CHRK1 protein, Nicotiana tabacum, CHRM1 protein, human, CHRM2 protein, human, CHRNA2 protein, human, CHRNA3 protein, human, CHRNA5 protein, human, CHRNB2 protein, human, CHRNB4 protein, human, CHS protein, Arabidopsis, CHS1 protein, human, CHS3 protein, S cerevisiae, CHS4, Paracoccidioides, CHS5 protein, fungal, CHST11 protein, human, CHST12 protein, human, CHT1 protein, mouse, CHTF18 protein, human, CHV-mP-VB protocol, CHVP protocol, CHVP regimen, CHVmP-VB protocol, CHX10 protein, Gallus gallus, CHX10 protein, human, CHX10-1 protein, Gallus gallus, CH 102, CH 1091, CH 1240, CH 13584, CH 141, CH 150, CH 200, CH 2140, CH 248, CH 275, CH 27584, CH 288, CH 29717, CH 38083, CH 402, CH 5450, Ch 55G, CH 66, CH 694, Ch 80, Ch-en protein, Chaetopterus, CH1766, Ch21 protein, chicken, CH6631, Cha o 1 protein, Chamaecyparis obtusa, Cha protein, Trypanosoma cruzi, Cha protein, human, Chait's C solution, Chak protein, rat, CHAMOA, Changkil, Chap Kaki Tiga, Chapman's solution, Charcot-Leyden crystal protein, Charisma, Charon protein, zebrafish, Charthamus tinctorius extract, Chb3 protein, Streptomyces coelicolor, ChbA protein, Borrelia burgdorferi, ChbB protein, Borrelia burgdorferi, ChbC protein, Borrelia burgdorferi, Chd1 protein, mouse, Che a 1 allergen, CheA29a protein, Drosophila, CheB protein, Bacteria, CheB42a protein, Drosophila, CheC protein, Bacillus subtilis, CheD protein, Bacillus subtilis, CheF protein, Bacillus subtilis, CheN protein, Bacillus subtilis, CheW protein, Bacteria, CheW protein, E coli, CheX protein, Treponema pallidum, CheY-4 protein, Vibrio cholerae, Checkpoint kinase 1, Chelex 100, Chelon Fil, Chelon Silver, ChemFil II, ChemFlex, Chemfil, Chemosol, Chen medium, CHF 1024, CHF 1255, CHF 2819, CHF 4056, Chi protein, Drosophila, Chi t I allergen, Chi3l3 protein, mouse, ChiB protein, Serratia marcescens, ChiP chitoporin, ChiR protein, Streptomyces, ChiS protein, Streptomyces thermoviolaceus, Chibby protein, Drosophila, Chibby protein, human, ChimeriVax, CHIN 3-6, Chinese bittersweet alkaloid III, Chinese hamster ovary p50, Chinese herbal product P07P, Chinoin 105, Chinoin 7284, Chinoin 7384, CHIP28, Chir 98014, Chir 99021, Chiracel OJ, Chiralpak AD, Chirasil-Dex, Chirasil-Val, Chiropsalmus quadrigatus toxin-A, Chit protein, Drosophila, Chit36 protein, Hypocrea lixii, Chitra, Chk1 protein, Cochliobolus, ChkM, Chl1 protein, mouse, ChlB protein, Chlamydomonas reinhardtii, ChlD protein, Synechocystis sp. PCC 6803, ChlH protein, Synechocystis, ChlI protein, Synechocystis sp. PCC 6803, ChlP protein, Synechocystis sp., ChlVPP protocol, ChlVPP-EVA regimen, Chlofiden, Chlorantine Fast Green BLL, Chlorantine Fast Red 6BLL, Chloraseptic, Chlorella virus DNA ligase, Chloro(2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline-N,N')(isoquinoline-1-carboxylato-O,N)copper(II), Chlorotoxin, Chml protein, mouse, Cho protein, E coli, Chocolate Brown F B, Chocolate Brown HT, Choice resin cement, Chol-SdC10, Cholazol H, Cholesteronil, Chox 1.4 protein, chicken, Chox-A protein, chicken, Chp-1 protein, mouse, Chp1 protein, S pombe, ChpAI protein, E coli, ChpAK protein, E coli, ChpI protein, Leptospira interrogans, ChpK protein, bacteria, Chpst protein, mouse, CHR 8, ChrA protein, Bacteria, ChrR protein, Rhodobacter sphaeroides, Chrdl2 protein, mouse, Chrna9 protein, mouse, Chrnb4 protein, mouse, Chromatin assembly factor 1 subunit protein, Drosophila, Chromofilm, Chromozym PK, Chrono-lume, CHS 828, Chs7 protein, S cerevisiae, ChsD protein, Aspergillus, Cht1 protein, Candida albicans, ChtA protein, Dictyostelium, ChuA protein, E coli, Chungsim-Yeunga-Tan, Churchill protein, Xenopus, ChvA protein, Agrobacterium tumefaciens, ChvD protein, Agrobacterium tumefaciens, ChvH protein, Agrobacterium tumefaciens, Chwastox D, Chx10 protein, mouse, ChyL protease, Anopheles, ChyRoSine-A, Chymotrypsin inhibitor protein, Schizolobium parahybum, cHOX-B protein, chicken, ch-TOG protein, human, chaA protein, E coli, chabamide, chacotriose, chaetiacandin, chaetoatrosin A, chaetochromin, chaetocin, chaetoglobosins, chaetomellic acid A, chaetomellic acid B, chaetomellic acid D, chaetomellic acid E, chagasin, Trypanosoma, chainin, chaksine, chalciporone, chalcomycin, chalcone epoxide, chalcone isomerase, chalcone reductase, chalcononaringenin 2',4'-di-O-glucoside, chalcononaringenin 2'-O-glucoside-4'-O-gentiobioside, chalcopyrite, chalepin, chalogenapyrylium dye 8b, chalone receptor, chalone-T, chamaecynone, chamaemeloside, chamazulene, chameau protein, Drosophila, chameleon alpha protein, synthetic, chameleon beta protein, synthetic, chamissonolide, chamomillol, champignon, chamuvarinin, chamuvaritin, chan su, chandonium iodide, chandramycin, chanerol, changrolin, channel inducing factor, chanoclavin-I-cyclase, chanoclavine, chantriolide A, chantriolide B, chaoptin, chaparrin, chaparrinone, chaperonin 21, chaperonin 60.1 protein, Mycobacterium, chaperonin cofactor A, chapso, charatoxin, chargerins, charminarone, chartarin, chartins, chartreusin, charybdotoxin receptor, chatancin, chaulmoogra oil, chaulmoogric acid, chb protein, Drosophila, che-2 protein, C elegans, cheL protein, Caulobacter crescentus, cheV protein, bacteria, cheapdate protein, Drosophila, cheat shock element, S cerevisiae, chebulagic acid, chebulinic acid, checkpoint kinase 2, cheiranthoside IX, cheiranthoside VIII, cheiranthoside X, chelatin, chelerythrine, chelex, chelidamic acid, chelidimerine, chelidocystatin, chelidonic acid, chelidonine, chelirubine, chelocardin, chelon, chembond, chemerin, human, chemfil tooth cleanser, chemokine KS1, chemokine receptor D6, chemosensor 1, chemosensor 2, chemosensory protein 1, Heliothis, chemosensory protein 2, Heliothis, chemosensory protein 3, Heliothis, chemotactic factor LECT2, chemotactic factor inactivator, chemotactic inhibitory factor, chemotactic peptide CB67-129, chemotactic protein methylesterase, chemotactic tetrapeptide, chemotactin, chemotaxis methyltransferase, chenodeoxycholate hydroxylase, chenodeoxycholate sulfate conjugate, chenodeoxycholoyltaurine hydrolase, chenodeoxycholyl-2-(4-N-nitrobenzoxadiazolyl)aminobutyl-glycine, chenodeoxycholyl-nitrobenzoxadiazolyl-lysine, chenodeoxycholyllysylrhodamine, chenodeoxycholyltaurine hydrolase, chenodeoxycholyltyrosine, chenooxazoline, chenopodin protein, Chenopodium quinoa, cherimolin-1, cherylline, chestnutamide, chetomin, chetoseminudin A, chetoseminudin B, chetoseminudin C, chi-li-saan, chi2-1 protein, Arachis hypogaea, chicago acid, chicamycin A, chicamycin B, chick receptor tyrosine phosphatase 2, chicken brain growth factor, chicken brain myosin-V p190, chicken green-sensitive cone visual pigment, chico protein, Drosophila, chicoric acid, chif protein, Drosophila, chigain, chikusetsu saponin IVa, chikusetsusaponin III, chilaphylin, chilocorine C, chimaerol, chimaphilin, chimeramycin A, chimeramycin B, chimeric Pvt-1a Ig-Ck, chimyl alcohol, chinenoside II, chinenoside III, chinenoside IV, chinenoside V, chinensiolide A, chinensiolide C, chinese ink, chinifur, chinoin 123, chinoin 127, chinoin 137, chinonin, chinophene, chinotilin, chiralpak AS, chiriquitoxin, chiron, chitin deacetylase, chitin synthase 2, chitin xanthate, chitin-binding protein 21, Serratia marcescens, chitin-binding protein D, Pseudomonas aeruginosa, chitin-binding protein b04, chitin-binding protein, Ginkgo biloba, chitinase C-1, chitinase C, chitinase CHIT24, chitinase ChiA, chitinase, class III, chitinovorin A, chitinovorin B, chitinovorin C, chitinovorin D, chito-oligosaccharide-specific Luffa-lectin, chitobiose, chitobiosyldiphosphodolichol beta-mannosyltransferase, chitobiosylpyrophosphoryldolichol synthase, chitohexaose, chitosan citrate, chitosan phthalate, chitosan succinate, chitosan sulfate, chitosan-EDTA, chitosan-N(4)-(4-carboxybutyryl)-1-arabinofuranosylcytosine conjugate, chitosan-poly(acrylic acid), chitosanase, chitosatriose, chitose-6-phosphate, chitotetrose, chitotriose, chitotriosidase, chitovibrin protein, Vibrio parahemolyticus, chitoxan, chitranone, chivosazol A, chlL protein, bacteria, chlM protein, Synechocystis sp., chlN protein, Chlamydomonas reinhardtii, chlamydial exoglycolipid antigen, chlamydocin, chlamydosporal, chlamydospordiol, chlamyopsin protein, Chlamydomonas reinhardtii, chlamysin, chlanectin protein, Chlamydia trachomatis, chlobenofos, chlomizole, chloptosin, chloracetadol, chloracetophon, chloracetophos, chloracizine, chloral semiacetal, chloralkylene 12, chlorambucil N-oxide, chlorambucil half mustard, chlorambucil-arachidonic acid conjugate, chlorambucil-docosahexaenoic acid conjugate, chlorambucil-oleic acid conjugate, chlorambucil-spermidine conjugate, chlorambucil-taurocholate, chlorambucil-tertiary butyl ester, chlorambucyl-proline, chloramine-B, chloramine-T, chloramine, chloramlincomycin, chloramphenicol 1-acetate, chloramphenicol 3'-O-phosphotransferase, chloramphenicol 3-acetate, chloramphenicol aldehyde, chloramphenicol amidase, chloramphenicol glucuronide, chloramphenicol oxamic acid, chloramphenicol oxamylethanolamine, chloramphenicol palmitate, chloramphenicol stearate, chloramphenicol succinate, chloraniformethane, chloranilic acid, chlorapatite, chlorasquin, chlorate reductase, chlorazanil, chlorazol fast pink, chlorbenside, chlorbromuron, chlorbufam, chlorcaoutchouc, chlorcolchicine, chlorcyclamide, chlorcyclizine N-demethylase, chlorcyclizine, chlordane epoxidase, chlordecone alcohol, chlordecone reductase, chlordene epoxide, chlordene hydroxylase, chlordene, chlordesmethyldiazepam, chlorendic acid, chlorethylclonidine, chlorfenac, chlorfenapyr, chlorfenethazine, chlorfenethol, chlorfenpropmethyl, chlorferron, chlorflavonin, chlorfluazuron, chlorflurenol, chlorheridine diacetate, chlorhexidine gluconate, chlorhexidine phosphanilate, chloric acid, chloridazondihydrodiol dehydrogenase, chloridazondihydrodiol, chloride intracellular channel protein 1, chloride-base exchanger, chloride-formate exchanger, chlorimidazine, chlorimuron ethyl, chlorin e4, chlorin e6 ethylenediamide, chlorin e6 monoethylenediamine monoamide, chlorin e6 triacetoxymethyl ester, chlorin e6, chlorin p6, chlorin, chlorinated dibenzofurans, chlorindazone DS, chlorine dioxide, chlorine pentafluoride, chlorine trifluoride, chlorite dismutase, chlorite, chlormadinol acetate-3-O-alpha-arabinofuranoside, chlormadinol acetate, chlormadinone-17-acetate 3 beta-hemisuccinate, chlormethamphetamine, chlormethiazole ethanedisulfonate, chlormethiuron, chlormethoxynil, chlormidazole, chlornaltrexamine, chlornaphazin, chloro glycylhistidinate gold(III) complex, chloro(1,2-cyclohexanediamine-N,N')((methylsulfinyl)benzene-S)platinum(I), chloro(1,2-diaminocyclohexane)(N-methyliminodiacetato)platinum(IV), chloro(2,2'-6',2''-terpyridine)(2,2'-bipyridine)ruthenium, chloro(2,3,7,8,12,13,17,18-octaethylporphinato)gallium(III), chloro(2-acetylpyridine thiosemicarbazone)platinum(II), chloro(2-acetylpyridine)(N(4)-methylthiosemicarbazonato)palladium(II), chloro(2-phenylpyridine)(2-C6H4C5H4N)platinum(II), chloro(3,6,13,16-tetraethyl-2,7,12,17-tetramethylporphycenato-kappa4N)iron(III), chloro(5,10,15,20-tetraphenyl)porphyrinatoiron(III), chloro(5,10,15,20-tetraphenylporphyrinato)manganese(III), chloro(dicyclohexylphenylphosphine)gold(I), chloro(eta(5)-cyclopentadienyl)-dinitrosylmolybdenum(III), chloro(eta(5)-cyclopentadienyl)dinitrosylchromine(III), chloro(ethylenediamine)(1-methylimidazole-N(3))platinum(II), chloro(ethylenediamine)(6-phenylimidazo-(2,1-b)thiazole-N(7))platinum(II), chloro(glycinato)(1,10-phenanthroline)copper(II), chloro(theobrominato-N(1))bis(triphenylphosphine)platinum(II), chloro(triethylphosphine)gold(I), chloro-(tetra-4-methylphenylporphinato)indium(III), chloro-K, chloroacetaldehyde, chloroacetamide, chloroacetate esterase, chloroacetate transferase, chloroacetic acid, chloroacetol phosphate, chloroacetone, chloroacetonitrile, chloroacetyl chloride, chloroacetyl coenzyme A, chloroacetyl isocyanate, chloroacetyl-N-hydroxyleucyl-alanyl-glycinamide, chloroacetyl-gamma-glutamylglycine, chloroacetyldistamycin, chloroacetylferrocene, chloroacetylphosphonate, chloroacetyltryptophan, chloroalbofungin, chloroalkylene-9, chloroaluminum disulfonated phthalocyanine, chloroaluminum phthalocyanine, chloroaluminum tetrasulfophthalocyanine, chloroaluminum-1,11,15,25-tetramethyl-tetrapyrido-porphyrazine, chloroaluminum-1,8,15,22-tetramethyl-tetrapyrido-porphyrazine, chloroamide S-330, chloroatranol, chlorobactene, chlorobenly-5-fluorouracil porphyrin, chlorobenzene dehydrogenase, chlorobenzene dioxygenase, chlorobenzene, chlorobenzilate, chlorobenzylidine, chlorobiocic acid, chlorobiphenyl vancomycin, chlorobiphenyl-desleucyl-vancomycin, chlorobis(dicyclohexylphenylphosphine)gold(I), chlorobis(tri-n-butylphosphine) 1,4-phenylenebis(ethynyl)bisplatinum(II), chlorobischolylglycinatogold(III), chlorobromofosfamide, chlorocamphamide, chlorocarbonic acid, chlorocarcins, chlorocardicin, chlorocatechol 1,2-dioxygenase, chlorocitric acid, chlorocresacine, chlorocresol, chlorocruorin, chlorodiane blue, chlorodibromomethane, chlorodienelactone hydrolase, chlorodiethylenetriamine platinum(II)-S-methyl-glutathione complex, chlorodiethylenetriamine platinum(II)-glutathione complex, chlorodiethylenetriamine platinum, chlorodifluoroacetaldehyde, chlorodifluoroacetic acid, chlorodimedone, chlorodimethyl sulfide, chlorodimethylphenylsilane, chlorodyne, chloroephedrine, chloroeremomycin pseudoaglycone, chloroeremomycin, chloroethyl phenylsulfone, chloroethylaminouracil, chloroethylene oxide, chloroethylnitrosocarbamoyl-alanyl-alanine, chloroethylnitrosocarbamoyl-glycinemethylamide, chloroethylnorapomorphine, chloroethynyl norgestrel, chlorofluoroacetic acid, chlorofluoromethane, chloroflurenol-methyl, chlorofucin, chlorofusin, chlorogallium tetraoctadecyloxyphthalocyanine, chlorogenic acid esterase, chlorogenic acid synthetase, chlorogentisylquinone, chloroglycyl-methionatoplatinum II, chlorohydroxyaluminum allantoinate, chlorohydroxyfuranone, chlorohyssopifolin A, chlorohyssopifolin B, chlorohyssopifolin C, chlorohyssopifolin D, chlorohyssopifolin E, chloroiodoquinone, chloroisobutyronitrile, chloroisonitrous acetone, chloroketene diethylacetal, chlorolignin, chlorolissoclimide, chloromalonaldehyde, chloromaloside A, chloromercuriferrocene, chloromethyl 9-fluoro-17-ethoxycarbonyloxy-11-hydroxy-16-methylandrosta-1,4-dien-3-one-17-carboxylate, chloromethyl chlorosulfate, chloromethyl ethyl ether, chloromethyl methyl ether, chloromethyldiphenylsilane, chloromethylfluorescein digalactopyranoside, chloromethylketone methotrexate, chloromethylphosphonic acid, chloromethylpseudocumene, chloromonilicin, chloromorphide, chloromuconate cycloisomerase, chloroneb, chloronitrosobis(diphenylphosphino)ruthenium(III), chloroorienticin A, chloroorienticin B, chloroorienticin C, chloroorienticin D, chloroorienticin E, chloropalladosamine, chloroparaffin 40G, chloroparaffin Kh-P 470, chloropent, chloropentaammineosmium(III) chloride, chloropentaamminerhodium(III), chloropentafluorobenzene, chloropentafluoroethane, chloropeptide, chloropeptin I, chlorophacinone, chlorophenol 4-monooxygenase, chlorophenol red galactopyranoside, chlorophenol red, chlorophenyl isocyanate, chlorophenylguanidine, chlorophenylxylylethane, chlorophorin, chlorophyll A binding protein CP43, Cyanobacteria, chlorophyll P 700, chlorophyll a oxygenase, chlorophyll a', chlorophyll a-b-binding protein type II, Zea mays, chlorophyll a-b-binding protein, Ginkgo biloba, chlorophyll a-b-binding protein, chlorophyll a, chlorophyll b reductase, chlorophyll b, chlorophyll c, chlorophyll d, chlorophyll synthetase, chlorophyllase, chlorophyllide a, chlorophyllide b, chlorophyllin, chlorophyllone a, chlorophyllypt, chloropicrin, chloropinnoite, chloroplast IF-3 protein, plant, chloroplast RNA-binding protein p54, chloroplast chaperonin 20, chloroplast envelope protein LIP-36, Chlamydomonas reinhardtii, chloroplast import receptor, plant, chloroplast processing enzyme protein, Arabidopsis, chloroplast ribosomal protein CL22, chloroplast transit peptide cTP, chloroplast unusual positioning1 protein, Arabidopsis, chloroplatinic acid, chloropolysporin A, chloropolysporin B, chloropolysporin C, chloropractolol, chloroprocaine, chloropropylate, chloroprotohemin IX, chloropyramine, chloropyromorphite, chloropyruvic acid, chloroquine diorotate, chloroquine diphosphate, chloroquine receptor, chloroquine(triphenylphosphine)gold(I), chloroquinocin, chlorosilphanol A, chlorosulfonic acid, chlorosulfonyl isocyanate, chlorosyl, chloroterpyridineplatinum(II), chlorotetracaine, chlorotetrakis(ibuprofenato)diruthenium(II,III), chlorotetrolic acid, chlorothen, chlorothricin, chlorotrifluoroethylene, chlorotrioxochromic acid, chlorotriphenylphosphine-1,3-bis(diphenylphosphino)propanegold(I), chlorotriphenylsilane, chlorotris(N-(tert-butoxycarbonyl)methionine-N'-8-quinolylamide)platinum(II), chlorotris(diphenylphosphinobenzene-3-sulfonate)rhodium (I), chlorotris(triphenylphosphine)rhodium, chlorous acid, chlorovinylcobalamin, chlorovinylglycine, chlorovulone I, chlorowax 500C, chloroxine, chloroxuron, chloroxylenol, chloroxymorphamine, chlorozil, chlorozotocin, chlorpentaaminecobalt, chlorphanazin, chlorphenesin carbamate, chlorpheniramine N-oxide, chlorpheniramine maleate, phenylephrine hydrochloride, phenylpropanolamine hydrochloride and phenyltoloxamine citrate, chlorphenoxamine, chlorphoxim, chlorproethazine, chlorproguanil, chlorpromadinone acetate, chlorpromazine N-oxide, chlorpromazine nonahydrodecaborate, chlorpromazine receptor, chlorpromazine undecahydrododecaborate, chlorpromazine-calmodulin complex, chlorprothixene sulfoxide, chlorpyrifos-ethyl, chlorpyrifos-methyl, chlorpyrifos-oxonase, chlorsulfuron-5-hydroxylase, chlorsulfuron, chlorsuperlutin, chlorthenoxazin, chlorthiophos, chlortoluron, chlortriazine, chlorxanthomycin, chlorzoin, chlorzolamide, chlorzymine, chlotazol, chlovalicin, chmadrin, chnR protein, Acinetobacter, chol-1 antigen, chol-3-en-24-oic acid, cholagogum, cholane-3,7,24-triol-24-sulfate, cholanic acid, cholanthrene-9,10-diol-7,8-epoxide, cholanthrene-9,10-diol, cholanthrene, cholanyl dehydroxylase, cholebine, cholecystokinin (1-14), cholecystokinin (10-20), cholecystokinin (25-33), Thr(28)-Nle(31)-, cholecystokinin (25-33), Tyr(25)-Nle(28,31)-, cholecystokinin (25-33), biotinyl-Tyr-Gly-(Thr(28)-Nle(31))-, cholecystokinin (25-33),2-(4-azidosalicylamido)-1,3-dithiopropionate(Thr(28)-AHX(31))-, cholecystokinin (26-32), Tyr-Gly-Nle(28,31) phenethyl ester-, cholecystokinin (26-32), rhodamine-Tyr-Gly-Nle(28,31) phenethyl ester, cholecystokinin (26-32), cholecystokinin (26-33) sulfated amide, cholecystokinin (26-33), I-Tyr-Gly-(Nle(28,31),4-NO2-Phe(33)), cholecystokinin (26-33), I-Tyr-Gly-Nle(28,31)-, cholecystokinin (26-33), N-acetyl-norleucine(28,31)-, cholecystokinin (26-33), N-alpha-hydroxysulfonyl-Nle(28,31)-, cholecystokinin (26-33), Tyr-Gly-(Nle(28,31),4-NO2-Phe(33)), cholecystokinin (26-33), indium-DOTA(0)-Asp(26)-Nle(28,31)-, cholecystokinin (26-33), iodo-Tyr-Gly--Nle(28,31)-Bpa(33)-, cholecystokinin (26-33), iodo-Tyr-Gly-Nle(28,31)-Bpa(29-33)-, cholecystokinin (26-33), cholecystokinin (27-32) amide, benzoyloxycarbonyl-, cholecystokinin (27-32)-amide, cholecystokinin (27-33), t-butyloxycarbonyl-, cholecystokinin (27-33), tert-butyloxycarbonyl-Nle(28,31)-, cholecystokinin (27-33), cholecystokinin (29-33)-amide, cholecystokinin (31-33) amide, butyloxycarbonyl-, cholecystokinin (31-39), Thr(34)-Ahx(37)-, cholecystokinin 10 C-terminal fragment, cholecystokinin 12 C-terminal fragment, cholecystokinin 21, cholecystokinin 22 C-terminal fragment, cholecystokinin 33 (10-20), cholecystokinin 39, cholecystokinin 5-pentagastrin, cholecystokinin 58, cholecystokinin 8, cholecystokinin 9, cholecystokinin C-terminal flanking peptide, cholecystokinin converting enzyme, cholecystokinin hexapeptide, cholecystokinin octapeptide, des-NH2-Tyr, cholecystokinin pentapeptide, cholecystokinin precursor C-terminal pentapeptide, cholecystokinin, Gly-, cholecystokinin-J, cholecystokinin-pancreozymin, Tyr(27)-, cholegenin, choleglobin, cholenic acid dimethylamide, cholenzyme, cholera holotoxin, His(29)-, cholera lectin, cholera toxin B subunit (50-75), cholera toxin B-immunodominant peptide conjugate (234-246), cholera toxin B-insulin conjugate, cholera toxin B-saporin conjugate, cholera toxin, B subunit (50-64), cholera toxin, B subunit-horseradish peroxidase, cholera toxoid, cholera vaccine CVD 103-HgR, choleragen receptor, choleraphage phi 149 receptor, cholest-14-ene-3,16-diol, cholest-3,5-dien-7-one, cholest-4,7-diene-3,5,15 triol, cholest-4-en-3,6-dione, cholest-4-en-3-one, cholest-5,7-diene-1 alpha,3 beta-diol, cholest-5-en-3 beta,7 alpha-diol, cholest-5-en-3,15,26-triol, cholest-5-en-3,7,19-triol, cholest-5-en-3-one, cholest-5-ene-3 beta,26-diol, cholest-5-ene-3,4-diol, cholest-5-ene-3,7,22-triol, cholest-5-ene-3,7,27-triol, cholest-6-en-3-ol, cholest-7,24-diene-3,4,22-triol, cholest-7-en-3,14-diol, cholest-7-ene-3,5,6 triol, cholest-8(14)-en-3,5-diol, cholest-8(14)-en-3-ol-15-one, cholest-8(14)-en-3-yl-15-one oleate, cholest-8(14)-ene-3,15,26-triol, cholest-8(14)-ene-3,26-diol-15-one, cholest-8(14)-ene-3,7-diol, cholest-8-ene-3,15-diol, cholesta-3,5-dien-7-one, cholesta-4,7-dien-3-one, cholesta-5,7,24-trien-3 beta-ol, cholesta-5,7,9-trien-3 beta-ol, cholesta-5,7-dien-3-yl acetate, cholesta-5,7-diene-1 alpha,3 beta-diol, cholesta-5,8-dien-3 beta-ol, cholesta-7,24-dien-3-ol, cholesta-7,9-dien-3-beta-ol, cholesta-8,14-diene-3-beta-ol, cholestan-3,6-diyl disulfate, cholestan-6-ol, cholestane-3,27-diol, cholestane-3,5,6,7-tetrol, cholestane-3,5,6,9-tetrol, cholestane-3,5,6-triol, cholestane-3,6-dione, cholestane-3,7,12,23,25-pentol, cholestane-3,7,12,23-tetrol, cholestane-3,7,12,24,25,26-hexol, cholestane-3,7,12,24,25-pentol, cholestane-3,7,12,25,26,27-hexol, cholestane-3,7,12,25-tetrol-3-glucuronide, cholestane-3,7,12,25-tetrol, cholestane-3,7,12,26,27-pentol, cholestane-3,7,12,26-tetrol, cholestane-3,7,24,25-tetrol, cholestane-3,7,24,26-tetrol, cholestane-3,7,25,26-tetrol, cholestane-3,7,25-triol, cholestane-3,7,26,27-tetrol, cholestane-3,7,26-triol, cholestanetetraol 26-dehydrogenase, cholestanetriol-26-al 26-dehydrogenase, cholestatic factor, cholestatrienyl oleate, cholestene-3,24,27-triol, cholestenone 5 beta-reductase, cholester-4-ene-3-one, cholesterol 24-hydroxylase, cholesterol 7 beta-hydroperoxide, cholesterol 7-hydroperoxide, cholesterol acetate, cholesterol alpha-oxide, cholesterol beta-D-glucoside-6'-O-palmitate, cholesterol dehydrogenase, cholesterol ester transfer proteins, cholesterol glucuronide, cholesterol hydroperoxide, cholesterol reductase, cholesterol stearate, cholesterol sulfate sulfohydrolase, cholesterol sulfatide, cholesterol sulfotransferase, cholesterol-3-O-methylthiophosphonate, cholesterol-5 alpha,6 alpha-epoxide hydrase, cholesterol-albumin complex, cholesterol-alpha-cyclodextrin, cholesterol-binding protein, cholesterol-cholestanol-water adduct, cholesteryl 1,3-diiopanoate glyceryl ether, cholesteryl 1-pyrene decanoate, cholesteryl 2,6-dimethyl-3-iodobenzoate, cholesteryl 4,4-difluoro-5,7-dimethyl-4-bora-3,4-diaza-3-indacenedodecanoate, cholesteryl 4-(3'-pyrenyl)butanoate, cholesteryl 4-fluorobenzoate, cholesteryl 5-carboxypentyl ether N-hydroxysuccinimide ester, cholesteryl 6-O-palmitoylgalactopyranoside, cholesteryl 9-hexadecenoate, cholesteryl adrenate, cholesteryl arachidonate, cholesteryl benzoate, cholesteryl butanoate, cholesteryl cervonate, cholesteryl decanoate, cholesteryl diazoacetate, cholesteryl ester hydroperoxide, cholesteryl ester synthetase, cholesteryl ester transfer protein inhibitor, baboon, cholesteryl flufenamate, cholesteryl gamma-aminobutyrate, cholesteryl glucoside, cholesteryl hemidithiodiglycolyl tris(aminoethyl)amine, cholesteryl hemisuccinyl tris(aminoethyl)amine, cholesteryl hexyl ether, cholesteryl ibuprofen, cholesteryl iodide, cholesteryl iopanoate, cholesteryl lignocerate, cholesteryl linoleate, cholesteryl linolenate, cholesteryl linoleyl ether, cholesteryl myristate, cholesteryl myristoleate, cholesteryl n-propionate, cholesteryl nervonate, cholesteryl nitrolinoleate, cholesteryl nonanoate, cholesteryl octanoate, cholesteryl oleate, cholesteryl oleoyl carbonate, cholesteryl oleyl ether, cholesteryl oligo(lactic acid), cholesteryl palmitate, cholesteryl parinaratecholesteryl parinarate, cholesteryl phosphate, cholesteryl succinate, cholesteryl sulfate, cholesteryl tetradecyl ether, cholesteryl valerate, cholesteryl-10-undecenoate, cholesteryl-12-(3-iodophenyl)dodecyl ether, cholesteryl-2-coumarate, cholesteryl-3-carboxyamidoethylene-N-hydroxyethylamine, cholesteryl-3-iodobenzyl ether, cholesteryl-6-pyrenylhexanoate, cholesterylamine, cholesterylene, cholesterylphosphoryldimethylethanolamine, cholesterylphosphorylethylpyridinium, cholesterylphosphorylserine, cholesterylsuccinyl-N-hydroxysuccinimide, cholic acid glucuronide, cholic acid receptor, cholic acid-binding proteins, choline analog G25, choline dehydrogenase, choline magnesium trisalicylate, choline methacrylate, choline monooxygenase, choline oxidase, choline plasmalogens, choline salicylate, choline sulfotransferase, choline transporter, rat, choline transporter, choline-ethanolaminephosphotransferase, choline-sulfatase, cholinesterase 1, cholinesterase 2, cholinium 9-oxo-10-acridineacetate, cholinophyllin, cholosas, choloyl-CoA synthetase, choloylglycine hydrolase, cholyl CoA glycine-taurine N-acyltransferase, cholyl-2-(4-N-nitrobenzoxadiazolyl)aminobutyl-glycine, cholyl-adenylate, cholyl-coenzyme A, cholyl-lysylfluorescein, cholyl-nitrobenzoxadiazolyl-lysine, cholyldiglycylhistamine, cholylglycylamidofluorescein, cholylglycylhistamine, cholylglycyltyrosine, cholylhistamine, cholylhydroxamic acid, cholylsarcosine, cholyltetraglycylhistamine, chondocurine, chondramide A, chondramide B, chondramide C, chondramide D, chondriamide C, chondro-6-sulfatase, chondroadherin, chondrocalcin, chondrocyte expressed protein-68, chondrocyte growth factor, chondroitin 4,6-disulfate, chondroitin 4-sulfotransferase, chondroitin 6-sulfate trisaccharide methyl glycoside, chondroitin 6-sulfotransferase, chondroitin D-glucuronosyl 5-epimerase, chondroitin O-methyl ester, chondroitin polymerase, chondroitin polymerizing factor, human, chondroitin sulfate D, chondroitin sulfate N-acetylgalactosaminyltransferase-1, chondroitin sulfate N-acetylgalactosaminyltransferase-2, chondroitin sulfate glucuronyltransferase, chondroitin sulfate glycosaminoglycan, chondroitin sulfate proteoglycan receptor, human, chondroitin sulfate synthase-2, chondroitin sulfate synthase-3, human, chondroitin sulfate trisaccharide, chondroitin synthase, chondroitin-4-O-sulfotransferase-3, chondroitinase B, chondrolectin, human, chondrolectin, mouse, chondronectin, chondropsin A, chondropsin B, chondropsin C, chondropsin D, chondrosine, chonemorphine, chordin, choreito, choriogenin H, chorion proteins, chorionic alpha(1)-microglobulin, chorionic alpha(2)-microglobulin, chorionic gonadotropin, Xanthomonas maltophilia, chorionic peptidase I, chorismate pyruvate lyase, chorismate synthase-flavin reductase, Neurospora crassa, chorismate synthase, choroid plexus peptide, choto-san, chounghwamycin A, christofin, chromafenozide, chromaffin granule amine transporter, chromanone, chromaperidine, chromaproline, chromasit, chromate reductase, chromated copper arsenate, chromatin 3'-phosphatase-5'-hydroxy kinase, chromatin assembly factor I, chromatin conjugate protein A24, chromatin protease, chromatophorotropin, chromazonarol, chromazurol B, chrome alum, chrome azurol S, chrome rutile yellow, chromethiotrast, chromic acid, chromic anhydride-3,5-dimethylpyrazole complex, chromic chloride, chromic desferricoprogen, chromic phosphate, chromin, chromium (III) beta,gamma-bidentate guanosine triphosphate, chromium (III) bidentate guanosine 5'-(beta,gamma-imido)triphosphate, chromium adenosine diphosphate, chromium arylazido-beta-alanyl ATP, chromium dinicotinate, chromium dioxide, chromium hexacarbonyl, chromium hexavalent ion, chromium maltolate, chromium mesoporphyrin, chromium nicotinic acid complex, chromium nitrate, chromium oxide, chromium protoporphyrin IX, chromium sulfate, chromium triethylenediamine, chromium trioxide, chromium tripicolinate, chromium(III)bis(N-(2,6-diethylphenylcarbamoylmethyl)iminodiacetic acid)meglumine, chromium(IV)-glutathione complex, chromium(V)-glutathione complex, chromium(VI) reductase, chromium-adenosine 5'-(beta,gamma-methylene)triphosphate complex, chromocarb diethylamine, chromochelatin, chromodulin protein, human, chromodulin protein, mouse, chromodulin protein, rat, chromofungin, chromogranin A (1-40), chromogranin A (1-76), chromogranin A (116-301) protein, human, chromogranin A (16-40), chromogranin A (173-194), chromogranin A (344-364), chromogranin A (367-391), chromogranin A (4-16), chromogranin A-derived peptide, WE-14, chromogranin A, chromogranin B (1-40), chromogranin B (368-417), chromogranin B-carboxy-terminal region 597-653, chromogranin B, chromokinesin, chromolipiodol, chromomembrin A, chromomembrin B, chromomethylase, chromomycinone, chromone-2-carbohydroxamic acid, chromone-2-carboxylic acid, chromooxymycin, chromosaponin I, chromosomal protein D1, chromosomal protein IP25, mouse, chromosomal protein NS2, E coli, chromosome decondensation factors, chromosome partition proteins, bacterial, chromosorb 102, chromostatin receptor, chromostatin, chromostin protein, Bacteria, chromotrienine, chromotrope 2R, chromotropic acid, chromous chloride, chromozym PL, chromozym TH, chromozym U, chronomers, chrymutasin A, chrymutasin B, chrymutasin C, chrysalodin-10-gentiobioside, chrysamine G, chrysancorin protein, Chrysanthemum coronarium, chrysanol, chrysantellin A, chrysanthemic acid, chrysanthemol, chrysanthenone, chrysanthenyl acetate, chrysanthetriol, chrysanthone A, chrysanthone B, chrysanthone C, chrysarobin, chryscandin, chrysene,2-diol-3,4-epoxide-1, chrysene-1,2-dihydrodiol, chrysene-1,2-diol, chrysene-3,4-dihydrodiol, chrysene-5,6-dihydrodiol, chrysene-5,6-imine, chrysene-5,6-oxide, chrysene-DNA adduct, chrysene, chryseno(4,5-bcd)thiophene-4,4-dioxide, chryseno(4,5-bcd)thiophene, chrysin-7 beta-monoglucoside, chrysin, chrysobactin, chrysodine, chrysoeriol 6-C-beta-L-boivinopyranoside, chrysoeriol 6-C-beta-boivinopyranosyl-7-O-beta-glucopyranoside, chrysoeriol-7-O-(2''-O-mannopyranosyl)allopyranoside, chrysoeriol-7-O-(2,6-dirhamnosyl)glucoside, chrysoeriol-7-O-neohesperidoside, chrysoeriol, chrysogine, chrysoidine, chrysomelidial, chrysomycin A, chrysomycin B, chrysopentamine, chrysophanic acid-9-anthrone, chrysophanic acid, chrysophanin, chrysophanol 8-O-(6'-galloyl)glucopyranoside, chrysophanol dimethyl ether, chrysophanol-1-O-glucopyranoside, chrysophenine, chrysophosphate, chrysophsin, chrysopine, chrysoplenetin, chrysoplenol D, chrysoptin, chrysospermin A, chrysospermin B, chrysospermin C, chrysospermin D, chrysosplenetin B, chrysosplenol C, chrysosporin, chuangxinmycin, chuangxiong, chuen-lin, chujo-to, chungpyesagan-tang, chvE protein, Agrobacterium, chvG protein, Bacteria, chvI protein, Bacteria, chylomicron apolipoprotein B, chylomicron receptor, chylomicron remnant, chymaphylline, chymase, chymocell, chymodenin, chymoelastase, chymohelizyme 1, chymopasin, rat, chymopsin, chymostatin-sensitive angiotensin II-generating enzyme, chymostatin, chymotrypsin A, chymotrypsin B, chymotrypsin C, chymotrypsin beta-benzyme, chymotrypsin inhibitor 2, chymotrypsin inhibitor CI-2 protein, Hordeum vulgare, chymotrypsin inhibitor protein, Hordeum vulgare, chymotrypsin, N-methylHis(57)-, chymotrypsin, tosyl-, chymotrypsin-elastase inhibitor, chymotrypsin-like cationic protein, human, chymotrypsinogen A activating enzyme, chymotrypsinogen C, chypsin.


<< ChyRoSine-A
|

Medical Information System - Index Main-Index, 0-9, a, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw, ax, ay, az, b, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bj, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bw, bx, by, bz, c, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, cj, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cw, cx, cy, cz, d, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dj, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dw, dx, dy, dz, e, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ew, ex, ey, ez, f, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fj, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fw, fx, fy, fz, g, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gj, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gw, gx, gy, gz, h, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hw, hx, hy, hz, i, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ij, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, iw, ix, iy, iz, j, ja, jb, jc, jd, je, jf, jg, jh, ji, jj, jk, jl, jm, jn, jo, jp, jr, js, jt, ju, jv, jw, jx, jy, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kj, kk, kl, km, kn, ko, kp, kr, ks, kt, ku, kv, kw, ky, kz, l, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lw, lx, ly, lz, m, ma, mb, mc, md, me, mf, mg, mh, mi, mj, mk, ml, mm, mn, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mw, mx, my, mz, n, na, nb, nc, nd, ne, nf, ng, nh, ni, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nw, nx, ny, nz, o, oa, ob, oc, od, oe, of, og, oh, oi, oj, ok, ol, om, on, oo, op, oq, or, os, ot, ou, ov, ox, oy, oz, p, pa, pb, pc, pd, pe, pf, pg, ph, pi, pj, pk, pl, pm, pn, po, pp, pq, pr, ps, pt, pu, pv, pw, px, py, pz, q, qa, qb, qc, qd, qf, qh, qi, qk, ql, qm, qn, qp, qr, qs, qu, qw, qx, qy, r, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rk, rl, rm, rn, ro, rp, rr, rs, rt, ru, rv, rw, rx, ry, rz, s, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg, sh, si, sj, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sw, sx, sy, sz, t, ta, tb, tc, td, te, tf, tg, th, ti, tj, tk, tl, tm, tn, to, tp, tq, tr, ts, tt, tu, tv, tw, tx, ty, tz, u, ua, ub, uc, ud, ue, uf, ug, uh, ui, uj, uk, ul, um, un, uo, up, uq, ur, us, ut, uu, uv, uw, ux, uz, v, va, vb, vc, vd, ve, vf, vg, vh, vi, vk, vl, vm, vn, vo, vp, vq, vr, vs, vt, vu, vv, vw, vx, vy, vz, w, wa, wb, wc, wd, we, wf, wg, wh, wi, wk, wl, wm, wn, wo, wp, wq, wr, ws, wt, wu, wv, ww, wx, wy, wz, x, xa, xb, xc, xd, xe, xf, xg, xh, xi, xj, xk, xl, xm, xn, xo, xp, xq, xr, xs, xt, xu, xv, xw, xx, xy, y, ya, yb, yc, yd, ye, yf, yg, yh, yi, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yp, yq, yr, ys, yt, yu, yv, yw, yx, yy, z, za, zb, zc, zd, ze, zf, zg, zh, zi, zj, zk, zl, zm, zn, zo, zp, zr, zs, zt, zu, zv, zw, zx, zy, zz.