enterobactin synthetase

RN = EC 6.-
RR = 127385-94-8 (CRN)
HM = *Ligases
HM = *Multienzyme Complexes
SO = J Bacteriol 1990;172(11):6403
FR = 6
NO = from E coli; catalyzes the formation of enterobactin, the cyclic trimer of 2,3-dihydroxy-N-benzoylserine from 2,3-dihydroxybenzoic acid & serine in the presence of EntD, EntE, EntF & EntG
DA = 19901128
MR = 20001027
UI = C066234

<< enterobactin receptor
|
enterochelin esterase >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/en/enterobactin synthetase.htm)