fibroblast growth factor receptor 2c

RN = 0
SY = FGFR2c
SY = receptor, fibroblast growth factor 2c
HM = *Receptors, Fibroblast Growth Factor
SO = Dev Genet 1999;25(4):331-8
FR = 5
DA = 20000107
MR = 20020502
UI = C402586

<< fibroblast growth factor receptor 2b
|
fibroblast growth factor receptor 4 >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/fi/fibroblast growth factor receptor 2c.htm)