hepatitis B surface antigen receptor

RN = 0
SY = HBsAg receptor
SY = hepatitis B surface antigen receptors
SY = receptor, hepatitis B surface antigen
HM = *Receptors, Antigen
II = Hepatitis B Surface Antigens
SO = J Med Virol 1980;6(2):175
FR = 22
DA = 19810721
MR = 20010807
UI = C030500

<< hepatitis B spliced protein, Hepatitis B virus
|
hepatitis B virus surface antigen P31c >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/he/hepatitis B surface antigen receptor.htm)