hlxb9 protein, Xenopus

RN = 0
SY = homeo box HB9 protein, Xenopus
SY = HB9 protein, Xenopus
HM = *Transcription Factors
HM = *Homeodomain Proteins
HM = *Xenopus Proteins
FR = 0
NO = important transcription factor in the regulation of hematopoiesis
DA = 20040929
UI = C490006

<< HLXB9 protein, human
|
Hly protein, Renibacterium >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/hl/hlxb9 protein, Xenopus.htm)