kallichrome

RN = 77904-48-4 N1 = Kallichrome
HM = *Benzophenoneidum
HM = *Oxazines
HM = Drug Combinations
SO = Stain Technol 1980;55(1):31
FR = 1
NO = mixture of cresyl fast violet & auramine; stain for erythroblasts
DA = 19801006
MR = 19980105
UI = C026556

<< kalkitoxin
|
kallidin receptor >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ka/kallichrome.htm)