phospholipase C beta

RN = EC 3.1.4.-
SY = NORPA
SY = PLC beta
SY = PLC beta3 gene product
SY = PLCB3 gene product
SY = phospholipase C beta1
SY = phospholipase C beta2
SY = phospholipase C beta3
SY = phospholipase C beta4
HM = *Isoenzymes
HM = *Phospholipase C
SO = Cancer 1994 Jan 1;73(1):36-41
FR = 405
NO = does not show elevated levels in colorectal carcinomas
DA = 19940202
MR = 20010619
UI = C085106

<< phospholipase B-lipase
|
phospholipase C delta >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phospholipase C beta.htm)